Krishnasya Saptadashaksharo Mantraकृष्णस्य सप्तदशाक्षरो मन्त्रः కృష్ణస్య సప్తదశాక్షరో మన్త్రః கஷ்ணஸ்ய ஸப்ததஶாக்ஷரோ மந்த்ரஃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರೋ ಮನ್ತ್ರಃ કૃષ્ણસ્ય સપ્તદશાક્ષરો મન્ત્રઃ কৃষ্ণস্য সপ্তদশাক্ষরো মন্ত্রঃ କୃଷ୍ଣସ୍ଯ ସପ୍ତଦଶାକ୍ଷରୋ ମନ୍ତ୍ରଃ കൃഷ്ണസ്യ സപ്തദശാക്ഷരോ മന്ത്രഃ

Stotram Info:

Author : Mahadeva
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Krishnasya Saptadashaksharo Mantra In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Saptadashaksharo Mantra In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Saptadashaksharo Mantra In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Saptadashaksharo Mantra In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Saptadashaksharo Mantra In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Saptadashaksharo Mantra In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Saptadashaksharo Mantra In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Saptadashaksharo Mantra In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Krishnasya Saptadashaksharo Mantra In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIkRRiShNasya saptadashAkSharo mantraH

{|| shrIkRRiShNasya saptadashAkSharo mantraH ||}
shrIgaNeshAya namaH |
mahAdeva uvAchaH |
OM shrIM namaH shrIkRRiShNAya paripUrNatamAya cha |
mantreShu mantrarAjo.ayaM mahAn saptadashAkSharaH || 1||

siddho.ayaM pa~nchalakSheNa japena munipu~Ngava |
taddashAMshaM cha havanaM taddashAMshAbhiShechanam || 2||

tarpaNaM taddashAMshaM cha taddashAMshaM cha mArjanam |
suvarNAnAM cha shatakaM purashcharaNadakShiNA || 3||

mantrasiddhasya puMsashcha vishvaM karatalaM mune |
shaktaH pAtuM samudrAMshcha vishvaM saMharttumIshvaraH |
pA~nchabhautikadehena vaikuNThaM gantumIshvaraH || 4||

tasya saMsparshamAtreNa pAdapa~NkajareNunA |
pUtAni sarvatIrthAni sadyaH pUtA vasundharA || 5||

|| shrIkRRiShNasya saptadashAkSharo mantraH samAptam ||

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org