Laghu Shodasharna Kalavilasaलघुषोडशार्णकलाविलासः లఘుషోడశార్ణకలావిలాసః லகுஷோடஶார்ணகலாவிலாஸஃ ಲಘುಷೋಡಶಾರ್ಣಕಲಾವಿಲಾಸಃ લઘુષોડશાર્ણકલાવિલાસઃ লঘুষোডশার্ণকলাবিলাসঃ ଲଘୁଷୋଡଶାର୍ଣକଲାଵିଲାସଃ ലഘുഷോഡശാര്ണകലാവിലാസഃ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Laghu Shodasharna Kalavilasa In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Laghu Shodasharna Kalavilasa In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Laghu Shodasharna Kalavilasa In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Laghu Shodasharna Kalavilasa In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Laghu Shodasharna Kalavilasa In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Laghu Shodasharna Kalavilasa In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Laghu Shodasharna Kalavilasa In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Laghu Shodasharna Kalavilasa In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Laghu Shodasharna Kalavilasa In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

laghuShoDashArNakalAvilAsaH

{|| laghuShoDashArNakalAvilAsaH ||}
kalyANaM jagatAmahaM kathamume dhyAyAmi sachchidvapu-
strayyantairmanasApi te saha chiraM mRRigyApi yatnena cha |
j~nAtum no vadituM shakyamabhavad yasmAt tathA bhaktitaH
shrIchakrAgragashaivama~nchaparashaivA~NkasthitAM bhAvaye || 1||

elAsaurabhikuntale paramume tvAM vyApya sarvaM sthitAM
kAShThAdiShviva tailavahninavanItAmbupravAhAdikam |
shrImUrtiShvatisundarAsu navabandhUkaprabhAsvambike
shakyaM kiM nu tathApi te parashive chAsthAnamAvAhaye || 2||

IshAvAsyamidaM tvayA sakalamapyambAsane ma~njule
tvAmArohayituM samastabhuvanAdhAraM kathaM shaknuyAm |
matsvAntAbjamapi tvadAsanavaraM bhUyAdyataH sarvadA
sarveShAM hRRidayAravindabhavane nityaM vasasyambike || 3||

lakShyAlakShyavilakShaNaM tava vapuH pAdAdihInaM paraM
pAdyaistat paritoShayAmi kathamapyatyantamachChAtmakam |
matsvAntadrutahemaratnakalashAnItAtibhaktyambunA
vij~nAnAmarasindhujena rachaye prakShAlanaM tvatpade || 4||

hrIMkAradrumama~njarIshavinute.anarghyAya hastAya te
sarvAbhIShTaphalapradAnaniratAyArghyaM kathaM kalpaye |
gRRihNIShvAmba mayA pradattamanaghe vij~nAnapAtre sthitaM
tvadrUpAnubhavAmbukalpitamathApyarghyaM mahAsundari || 5||