Lakshmi Kavacham 1लक्ष्मीकवचम् 1 లక్ష్మీకవచమ్ 1 லக்ஷ்மீகவசம் 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀಕವಚಮ್ 1 લક્ષ્મીકવચમ્ 1 লক্ষ্মীকবচম্ 1 ଲକ୍ଷ୍ମୀକଵଚମ୍ 1 ലക്ഷ്മീകവചമ് 1

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Lakshmi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Lakshmi Kavacham 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... mantrascience - Extremely Powerful Tantrokt Lakshmi kavacham For Good Fortune

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIlakShmIkavacham tantrokta

{|| shrIlakShmIkavacham tantrokta ||}
shrIgaNeshAya namaH |
OM asya shrIlakShmIkavachastotrasya, shrIIshvaro devatA,
anuShTup ChandaH, shrIlakShmIprItyarthe pAThe viniyogaH |
OM lakShmI me chAgrataH pAtu kamalA pAtu pRRiShThataH |
nArAyaNI shIrShadeshe sarvA~Nge shrIsvarUpiNI || 1||

rAmapatnI tu pratya~Nge sadA.avatu shameshvarI|
vishAlAkShI yogamAyA kaumArI chakriNI tathA || 2||

jayadAtrI dhanadAtrI pAshAkShamAlinI shubhA |
haripriyA harirAmA jaya~NkarI mahodarI || 3||

kRRiShNaparAyaNA devI shrIkRRiShNamanamohinI |
jaya~NkarI mahAraudrI siddhidAtrI shubha~NkarI || 4||

sukhadA mokShadA devI chitrakUTanivAsinI |
bhayaM haratu bhaktAnAM bhavabandhaM vimuchyatu || 5||

kavachaM tanmahApuNyaM yaH paThedbhaktisaMyutaH |
trisandhyamekasandhyaM vA muchyate sarvasa~NkaTAt || 6||

etatkavachasya paThanaM dhanaputravivardhanam |
bhItirvinAshana~nchaiva triShu lokeShu kIrtitam || 7||

bhUrjapatre samAlikhya rochanAku~Nkumena tu |
dhAraNAdgaladeshe cha sarvasiddhirbhaviShyati || 8||

aputro labhate putra dhanArthI labhate dhanam |