Lakshmi Kavacham 2लक्ष्मीकवचम् 2 లక్ష్మీకవచమ్ 2 லக்ஷ்மீகவசம் 2 ಲಕ್ಷ್ಮೀಕವಚಮ್ 2 લક્ષ્મીકવચમ્ 2 লক্ষ্মীকবচম্ 2 ଲକ୍ଷ୍ମୀକଵଚମ୍ 2 ലക്ഷ്മീകവചമ് 2

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Shakti > Lakshmi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Lakshmi Kavacham 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Kavacham 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIlakShmIkavacham 2

{|| shrIlakShmIkavacham 2 ||}
shukaM prati brahmovAcha
Efficacy of the kavacham
mahAlakShmyAH pravakShyAmi kavachaM sarvakAmadam |
sarvapApaprashamanaM duShTavyAdhivinAshanam || 1||

grahapIDAprashamanaM grahAriShTaprabha~njanam |
duShTamRRityuprashamanaM duShTadAridryanAshanam || 2||

putrapautraprajananaM vivAhapradamiShTadam |
chorArihaM cha japatAM akhilepsitadAyakam || 3||

sAvadhAnamanA bhUtvA shruNu tvaM shuka sattama |
anekajanmasaMsiddhilabhyaM muktiphalapradam || 4||

dhanadhAnyamahArAjyasarvasaubhAgyakalpakam |
sakRRitsmaraNamAtreNa mahAlakShmIH prasIdati || 5||

Head-to-Toe description of Shri Laxmi
kShIrAbdhimadhye padmAnAM kAnane maNimaNTape |
tanmadhye susthitAM devIM manIShAjanasevitAm || 6||

susnAtAM puShpasurabhikuTilAlakabandhanAm |
pUrNendubimbavadanAM ardhachandralalATikAm || 7||

indIvarekShaNAM kAmakodaNDabhruvamIshvarIm |
tilaprasavasaMspardhinAsikAla~NkRRitAM shriyam || 8||

kundakuDmaladantAliM bandhUkAdharapallavAm |