Lakshmi Lahariलक्ष्मीलहरी లక్ష్మీలహరీ லக்ஷ்மீலஹரீ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಹರೀ લક્ષ્મીલહરી লক্ষ্মীলহরী ଲକ୍ଷ୍ମୀଲହରୀ ലക്ഷ്മീലഹരീ

Stotram Info:

Author : Jagannath Pandit Raj
Deity : Shakti > Lakshmi
Source : Single
Stotram Type : Lahari

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Lakshmi Lahari In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Lahari In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Lahari In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Lahari In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Lahari In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Lahari In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Lahari In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Lahari In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Lahari In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIlakShmIlaharI

{|| shrIlakShmIlaharI ||}
shrIgaNeshAya namaH |
samunmIlannIlAmbujanikaranIrAjitaruchAm-
apA~NgAnAM bha~NgairamRRitalaharIshreNimasRRiNaiH |
hriyA hInaM dInaM bhRRishamudaralInaM karuNayA
harishyAmA sA mAmavatu jaDasAmAjikamapi || 1||

samunmIlatvantaHkaraNakaruNodgArachaturaH
kariprANatrANapraNayini dRRigantastava mayi |
yamAsAdyonmAdyaddvipaniyutagaNDasthalagalan-
madaklinnadvAro bhavati sukhasAro narapatiH || 2||

urasyasya bhrashyatkabarabharaniryatsumanasaH
patanti svarbAlAH smarasharaparAdhInamanasaH |
surAstaM gAyanti sphuritatanuga~NgAdharamukhAs-
tavAyaM dRRikpAto yadupari kRRipAto vilasati || 3||

samIpe sa~NgItasvaramadhurabha~NgI mRRigadRRishAM
vidUre dAnAndhadviradakalabhoddAmaninadaH |
bahirdvAre teShAM bhavati hayaheShAkalakalo
dRRigeShA te yeShAmupari kamale devi sadayA || 4||

agaNyairindrAdyairapi paramapuNyaiH parichito
jagajjanmasthAnapralayarachanAshilpanipuNaH |
uda~nchatpIyUShAmbudhilaharilIlAmanuharan-