Lakshmi Narayana Kavachamलक्ष्मीनारायणकवचम् లక్ష్మీనారాయణకవచమ్ லக்ஷ்மீநாராயணகவசம் ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಕವಚಮ್ લક્ષ્મીનારાયણકવચમ્ লক্ষ্মীনারাযণকবচম্ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାଯଣକଵଚମ୍ ലക്ഷ്മീനാരായണകവചമ്

Stotram Info:

Author : Bhairava
Deity : Shakti > Lakshmi | Maha Vishnu > Narayana
Source : Rudrayamala
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Lakshmi Narayana Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Narayana Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Narayana Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Narayana Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Narayana Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Narayana Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Narayana Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Narayana Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lakshmi Narayana Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotrarathna.blogspot.in/2012/04…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIlakShmInArAyaNakavacham

{|| shrIlakShmInArAyaNakavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
shrIbhairava uvAcha |
adhunA devi vakShyAmi lakShmInArAyaNasya te |
kavachaM mantragarbhaM cha vajrapa~njarakAkhyayA || 1||

shrIvajrapa~njaraM nAma kavachaM paramAdbhutam |
rahasyaM sarvadevAnAM sAdhakAnAM visheShataH || 2||

yaM dhRRitvA bhagavAn devaH prasIdati paraH pumAn |
yasya dhAraNamAtreNa brahmA lokapitAmahaH || 3||

Ishvaro.ahaM shivo bhImo vAsavo.api divaspatiH |
sUryastejonidhirdevi chandrarmAstArakeshvaraH || 4||

vAyushcha balavAMlloke varuNo yAdasAmpatiH |
kubero.api dhanAdhyakSho dharmarAjo yamaH smRRitaH || 5||

yaM dhRRitvA sahasA viShNuH saMhariShyati dAnavAn |
jaghAna rAvaNAdIMshcha kiM vakShye.ahamataH param || 6||

kavachasyAsya subhage kathito.ayaM muniH shivaH |
triShTup Chando devatA cha lakShmInArAyaNo mataH || 7||

ramA bIjaM parA shaktistAraM kIlakamIshvari |
bhogApavargasiddhyarthaM viniyoga iti smRRitaH || 8||

OM asya shrIlakShmInArAyaNakavachasya shivaH RRiShiH ,
triShTup ChandaH , shrIlakShmInArAyaNa devatA ,