Lalita Panchakam ( Lalita Pancharatnam )ललितापञ्चकम् ( ललिता पञ्चरत्नं ) లలితాపఞ్చకమ్ ( లలితా పఞ్చరత్నం ) லலிதாபஞ்சகம் ( லலிதா பஞ்சரத்நஂ ) ಲಲಿತಾಪಞ್ಚಕಮ್ ( ಲಲಿತಾ ಪಞ್ಚರತ್ನಂ ) લલિતાપઞ્ચકમ્ ( લલિતા પઞ્ચરત્નં ) ললিতাপঞ্চকম্ ( ললিতা পঞ্চরত্নং ) ଲଲିତାପଞ୍ଚକମ୍ ( ଲଲିତା ପଞ୍ଚରତ୍ନଂ ) ലലിതാപഞ്ചകമ് ( ലലിതാ പഞ്ചരത്നം )

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shakti > Lalita
Source : Single
Stotram Type : Panchakam › Pancharatnam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Lalita Panchakam ( Lalita Pancharatnam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lalita Panchakam ( Lalita Pancharatnam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lalita Panchakam ( Lalita Pancharatnam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lalita Panchakam ( Lalita Pancharatnam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lalita Panchakam ( Lalita Pancharatnam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lalita Panchakam ( Lalita Pancharatnam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lalita Panchakam ( Lalita Pancharatnam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lalita Panchakam ( Lalita Pancharatnam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Lalita Panchakam ( Lalita Pancharatnam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Priya Sisters - Lalitha Pancharatnam ( Lalitha Pancharatnam )
2gaana.com/.... Mambalam Sisters - Sri Lalitha Pancharatnam ( Sri Lalitha Pancharatnam )
3gaana.com/.... Sumithra Vasudev - Lalitha Pancharatnam ( Sumithra Vasudev - Devi Krithis (vocal) )
4gaana.com/.... Uma Mohan - Lalita Pancharatnam ( Mahisasurmardini )
5gaana.com/.... TS.Ranganathan - Lalitaa Pancharatnam ( Devi Stuthi )
6gaana.com/.... SP.Balasubrahamanyam - Lalitha Pancharathnam ( Devi Stuthi )
7gaana.com/.... S.Rajeshwari - Lalitaa Pancharatnam ( Devi Stotram )
8gaana.com/.... Sushma - Lalitha Pancharatnam ( Mahishasura Mardhini )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Priya Sisters Lalitha Pancharatnam Lalitha Pancharatnam 12 ₹
2itunes.apple.com/.... Mambalam Sisters Sri Lalitha Pancharatnam Sri Lalitha Pancharatnam 12 ₹
3itunes.apple.com/.... Uma Mohan Divine Chants Of Shakti Lalita Pancharatnam 12 ₹
4itunes.apple.com/.... SP.Balasubrahamanyam Devi Stuthi Lalitha Pancharathnam 12 ₹
5itunes.apple.com/.... TS.Ranganathan Devi Stuthi Lalitaa Pancharatnam 12 ₹
6itunes.apple.com/.... Sushma Mahishasura Mardhini Lalitha Pancharatnam 12 ₹

Sample text lyrics in English:

lalitApa~nchakam

{|| lalitApa~nchakam ||}
prAtaH smarAmi lalitAvadanAravindaM bimbAdharaM pRRithulamauktikashobhinAsam |
AkarNadIrghanayanaM maNikuNDalADhyaM mandasmitaM mRRigamadojjvalabhAladesham || 1||

prAtarbhajAmi lalitAbhujakalpavallIM ratnA~NguLIyalasada~NgulipallavADhyAm |
mANikyahemavalayA~NgadashobhamAnAM puNDrekShuchApakusumeShusRRiNIHdadhAnAm || 2||

prAtarnamAmi lalitAcharaNAravindaM bhakteShTadAnanirataM bhavasindhupotam |
padmAsanAdisuranAyakapUjanIyaM padmA~NkushadhvajasudarshanalA~nChanADhyam || 3||

prAtaH stuve parashivAM lalitAM bhavAnIM trayyantavedyavibhavAM karuNAnavadyAm |
vishvasya sRRiShTavilayasthitihetubhUtAM vishveshvarIM nigamavA~NgamanasAtidUrAm || 4||

prAtarvadAmi lalite tava puNyanAma kAmeshvarIti kamaleti maheshvarIti |
shrIshAmbhavIti jagatAM jananI pareti vAgdevateti vachasA tripureshvarIti || 5||

yaH shlokapa~nchakamidaM lalitAmbikAyAH saubhAgyadaM sulalitaM paThati prabhAte |
tasmai dadAti lalitA jhaTiti prasannA vidyAM shriyaM vimalasaukhyamanantakIrtim || 6||

|| iti shrImachCha~NkarabhagavataH kRRitau lalitA pa~nchakam sampUrNam ||


Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org