Madhusudana Stotramमधुसूदनस्तोत्रम् మధుసూదనస్తోత్రమ్ மதுஸூதநஸ்தோத்ரம் ಮಧುಸೂದನಸ್ತೋತ್ರಮ್ મધુસૂદનસ્તોત્રમ્ মধুসূদনস্তোত্রম্ ମଧୁସୂଦନସ୍ତୋତ୍ରମ୍ മധുസൂദനസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Shuka deva
Deity : Maha Vishnu > Krishna
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Madhusudana Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Madhusudana Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Madhusudana Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Madhusudana Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Madhusudana Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Madhusudana Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Madhusudana Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Madhusudana Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Madhusudana Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Ravindra Sathe - Shri Madhusudana Stotram ( Essential Morning Chants )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Pandit Shivkumar Sharma & Pandit Hariprasad Chaurasia Essential Morning Chants Shri Madhusudana Stotram 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrImadhusUdanastotram

{|| shrImadhusUdanastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH ||

omiti j~nAnamAtreNa rogAjIrNena nirjitA |
kAlanidrAM prapanno.asmi trAhi mAM madhusUdana || 1||

na gatirvidyate chAnyA tvameva sharaNaM mama |
pApapa~Nke nimagnosmi trAhi mAM madhusUdana || 2||

mohito mohajAlena putradAragRRihAdiShu |
tRRiShNayA pIDyamAno.asmi trAhi mAM madhusUdana || 3||

bhaktihInaM cha dInaM cha duHkhashokAturaM prabho |
anAshrayamanAthaM cha trAhi mAM madhusUdana || 4||

gatAgatenashrAntosmi dIrghasaMsAravatmarstu |
yena bhUyo na gachChAmi trAhi mAM madhusUdana || 5||

vahavo hi mayA dRRiShTAH kleshAshchaiva pRRithak pRRithak |
garbhavAse mahadduHkhaM trAhi mAM madhusUdana || 6||

tena deva prapannosmi trANArthaM tvatparAyaNaH |
duHkhArNavaparitrANAt trAhi mAM madhusUdana || 7||

vAchA yachcha pratij~nAtaM karmaNA topapAditam |
tatpApArjitamagnosmi trAhi mAM madhusUdana || 8||

sukRRitaM na kRRitaM ki~nchidduShkRRitaM cha kRRitaM mayA |
saMsAraghore magnosmi trAhi mAM madhusUdana || 9||

dehAntarasahastreShu chAnyonyabhrAmito mayA |