Maha KulaKundalini Sahasranama Stotramमहाकुलकुण्डलिनी सहस्रनाम स्तोत्रम् మహాకులకుణ్డలినీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ மஹாகுலகுண்டலிநீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ಮಹಾಕುಲಕುಣ್ಡಲಿನೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ મહાકુલકુણ્ડલિની સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ মহাকুলকুণ্ডলিনী সহস্রনাম স্তোত্রম্ ମହାକୁଲକୁଣ୍ଡଲିନୀ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ മഹാകുലകുണ്ഡലിനീ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Ananda Bhairavi
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Maha KulaKundalini Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha KulaKundalini Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha KulaKundalini Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha KulaKundalini Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha KulaKundalini Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha KulaKundalini Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha KulaKundalini Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha KulaKundalini Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha KulaKundalini Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrImahAkulakuNDalinIsahasranAmastotram

{|| shrImahAkulakuNDalinIsahasranAmastotram ||}
{atha ShaDastriMshaH paTalaH}
shrIAnandabhairavI uvAcha
atha kAnta pravakShyAmi kuNDalIchetanAdikam |
sahasranAmasakalaM kuNDalinyAH priyaM sukham || 36-1||

aShTottaraM mahApuNyaM sAkShAt siddhipradAyakam |
tava premavashenaiva kathayAmi shRRiNuShva tat || 36-2||

vinA yajanayogena vinA dhyAnena yatphalam |
tatphalaM labhate sadyo vidyAyAH sukRRipA bhavet || 36-3||

yA vidyA bhuvaneshAnI trailokyaparipUjitA |
sA devI kuNDalI mAtA trailokyaM pAti sarvadA || 36-4||

tasyA nAma sahasrANi aShTottarashatAni cha |
shravaNAtpaThanAnmantrI mahAbhakto bhavediha || 36-5||

ehike sa bhavennAtha jIvanmukto mahAbalI || 36-6||


asya shrImanmahAkuNDalIsAShTottarasahasranAmastotrasya
brahmaShIrjagatIchChando bhagavatI
shrImanmahAkuNDalIdevatA sarvayogasamRRiddhisiddhyarthe viniyogaH||

kuleshvarI kulAnandA kulInA kulakuNDalI |
shrImanmahAkuNDalI cha kulakanyA kulapriyA || 36-7||

kulakShetrasthitA kaulI kulInArthaprakAshinI |