Mahalakshmi Kavachamमहालक्ष्मीकवचम् మహాలక్ష్మీకవచమ్ மஹாலக்ஷ்மீகவசம் ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಕವಚಮ್ મહાલક્ષ્મીકવચમ્ মহালক্ষ্মীকবচম্ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକଵଚମ୍ മഹാലക്ഷ്മീകവചമ്

Stotram Info:

Author : Indra
Deity : Shakti > Lakshmi
Source : Brahma Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Mahalakshmi Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Vani Jayaram & Mambalam Sisters - Sri Mahalakshmi Kavacham ( Sri Mahalakshmi Sthuthi )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Mahalakshmii Kavacham"

Sample text lyrics in English:

shrImahAlakShmIkavacham

{|| shrImahAlakShmIkavacham ||}
shrI gaNeshAya namaH |
asya shrImahAlakShmIkavachamantrasya brahmA RRiShiH gAyatrI ChandaH
mahAlakShmIrdevatA mahAlakShmIprItyarthaM jape viniyogaH |
indra uvAcha | samastakavachAnAM tu tejasvi kavachottamam |
AtmarakShaNamArogyaM satyaM tvaM brUhi gIShpate || 1||

shrIgururuvAcha | mahAlakShmyAstu kavachaM pravakShyAmi samAsataH |
chaturdashasu lokeShu rahasyaM brahmaNoditam || 2||

brahmovAcha | shiro me viShNupatnI cha lalATamamRRitodbhavA |
chakShuShI suvishAlAkShI shravaNe sAgarAmbujA || 3||

ghrANaM pAtu varArohA jihvAmAmnAyarUpiNI |
mukhaM pAtu mahAlakShmIH kaNThaM vaikuNThavAsinI || 4||

skandhau me jAnakI pAtu bhujau bhArgavanandinI |
bAhU dvau draviNI pAtu karau harivarA~NganA || 5||

vakShaH pAtu cha shrIrdevI hRRidayaM harisundarI |
kukShiM cha vaiShNavI pAtu nAbhiM bhuvanamAtRRikA || 6||

kaTiM cha pAtu vArAhI sakthinI devadevatA |
UrU nArAyaNI pAtu jAnunI chandrasodarI || 7||

indirA pAtu jaMghe me pAdau bhaktanamaskRRitA |
nakhAn tejasvinI pAtu sarvA~NgaM karUNAmayI || 8||

brahmaNA lokarakShArthaM nirmitaM kavachaM shriyaH |