Maha Mrutyunjaya kavacham 1महामृत्युञ्जयकवचम् ( 1 ) మహామృత్యుఞ్జయకవచమ్ ( 1 ) மஹாமத்யுஞ்ஜயகவசம் ( 1 ) ಮಹಾಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಕವಚಮ್ ( 1 ) મહામૃત્યુઞ્જયકવચમ્ ( 1 ) মহামৃত্যুঞ্জযকবচম্ ( 1 ) ମହାମୃତ୍ଯୁଞ୍ଜଯକଵଚମ୍ ( 1 ) മഹാമൃത്യുഞ്ജയകവചമ് ( 1 )

Stotram Info:

Author : Bhairava
Deity : Shiva > Mrutyunjaya
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 1 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 1 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 1 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 1 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 1 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 1 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 1 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 1 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 1 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/shiva/maham…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Rattan Mohan Sharma - Maha Mrityunjay Kawach

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Rattan Mohan Sharma Sampoorna Maha Mrityunjay Maha Mrityunjay Kawach Stotra 12 ₹
2itunes.apple.com/.... Rattan Mohan Sharma Sampoorna Maha Mrityunjay Maha Mrityunjay Kawach 12 ₹

Sample text lyrics in English:

mahAmRRityu~njayakavacham

{|| mahAmRRityu~njayakavacham ||}
shrI gaNeshAya namaH |
bhairava uvAcha |
shrRRiNuShva parameshAni kavachaM manmukhoditam |
mahAmRRityu~njayasyAsya na deyaM paramAdbhutam || 1||

yaM dhRRitvA yaM paThitvA cha shrutvA cha kavachottamam |
trailokyAdhipatirbhUtvA sukhito.asmi maheshvari || 2||

tadevavarNayiShyAmi tava prItyA varAnane |
tathApi paramaM tatvaM na dAtavyaM durAtmane || 3||

viniyogaH
asya shrImahAmRRityu~njayakavachasya shrIbhairava RRiShiH,
gAyatrIChandaH, shrImahAmRRityu~njayo mahArudro devatA,
OM bIjaM, jUM shaktiH, saH kIlakaM, haumiti tatvaM,
chaturvargasAdhane mRRityu~njayakavachapAThe viniyogaH |
chandramaNDalamadhyasthaM rudraM bhAle vichintya tam |
tatrasthaM chintayet sAdhyaM mRRityuM prApto.api jIvati || 1||

OM jUM saH hauM shiraH pAtu devo mRRityu~njayo mama |
OM shrIM shivo lalATaM me OM hauM bhruvau sadAshivaH || 2||

nIlakaNTho.avatAnnetre kapardI me.avatAchChrutI |
trilochano.avatAd gaNDau nAsAM me tripurAntakaH || 3||

mukhaM pIyUShaghaTabhRRidoShThau me kRRittikAmbaraH |