Maha Mrutyunjaya kavacham 2महामृत्युञ्जयकवचम् ( 2 ) మహామృత్యుఞ్జయకవచమ్ ( 2 ) மஹாமத்யுஞ்ஜயகவசம் ( 2 ) ಮಹಾಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಕವಚಮ್ ( 2 ) મહામૃત્યુઞ્જયકવચમ્ ( 2 ) মহামৃত্যুঞ্জযকবচম্ ( 2 ) ମହାମୃତ୍ଯୁଞ୍ଜଯକଵଚମ୍ ( 2 ) മഹാമൃത്യുഞ്ജയകവചമ് ( 2 )

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Shiva > Mrutyunjaya
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Mrutyunjaya kavacham 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

mahAmRRityu~njayakavacham 2

{|| mahAmRRityu~njayakavacham 2 ||}
shridevyuvAcha
bhagavan sarvadharmaj~na sRRiShTisthitilayAtmaka ||

mRRityu~njayasya devasya kavachaM meM prakAshaya ||

shrI Ishvara uvAcha
shRRiNu devi pravakShyAmi kavachaM sarvasiddhidam |
mArkaNDeyo.api yaddhRRitvA chira~njIvI vyajAyata ||

tathaiva sarvadikpAlA amarAtvamavApnuyuH |
kavachasya RRiShirbrahmA Chando.anuShTubudAhRRitan ||

mRRitya~njayaH samuddiShTo devatA pArvatIpatiH |
dehArogyadalAyuShTve viniyogaH prakIrtitaH |
oM trayambakaM me shiraH pAtu lalATaM me yajAmahe |
sugandhiM pAtu hRRidayaM jaTharaM puShTivardhanam ||

nAbhimurvArukamiva pAtu mAM pArvatIpatiH |
vandhanAdUruyugmaM me pAtu vAmA~NgashAsanaH ||

mRRityorjAnuyugaM pAtu dakShayaj~navinAshanaH |
ja~NghAyugmaM cha mukShIya pAtu mAM chandrashekharaH ||

mAmRRitAchcha padadvandvaM pAtu sarveshvaro haraH |
prasau me shrIshivaH pAtu nIlakaNThashcha pArshvayoH ||

Urdhvameva sadA pAtu somasUryAgnilochanaH |
adhaH pAtu sadA shambhuH sarvApadvinivAraNaH ||