Maha Saraswati Sahasranama Stotramमहासरस्वतीसहस्रनामस्तोत्रम् మహాసరస్వతీసహస్రనామస్తోత్రమ్ மஹாஸரஸ்வதீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ಮಹಾಸರಸ್ವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ મહાસરસ્વતીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ মহাসরস্বতীসহস্রনামস্তোত্রম্ ମହାସରସ୍ଵତୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ മഹാസരസ്വതീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Sanatkumara
Deity : Shakti > Saraswati
Source : Skanda Puranam
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Maha Saraswati Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Saraswati Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Saraswati Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Saraswati Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Saraswati Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Saraswati Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Saraswati Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Saraswati Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Saraswati Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prema Rengarajan - Sri Saraswati Sahasranama Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrImahAsarasvatIsahasranAmastotram

{|| shrImahAsarasvatIsahasranAmastotram ||}
|| shrI mahAsarasvatI sahasranAma stotram ||
dhyAnam
shrImachchandanacharchitojjvalavapuH shuklAmbarA mallikA-
mAlAlAlita kuntalA pravilasanmuktAvalIshobhanA |
sarvaj~nAnanidhAnapustakadharA rudrAkShamAlA~NkitA
vAgdevI vadanAmbuje vasatu me trailokyamAtA shubhA ||

shrInArada uvAcha -
bhagavanparameshAna sarvalokaikanAyaka |
kathaM sarasvatI sAkShAtprasannA parameShThinaH || 2||

kathaM devyA mahAvANyAH satatprApa sudurlabham |
etanme vada tatvena mahAyogIshvaraprabho || 3||

shrIsanatkumAra uvAcha -
sAdhu pRRiShTaM tvayA brahman guhyAdguhya manuttamam |
bhayAnugopitaM yatnAdidAnIM satprakAshyate || 4||

purA pitAmahaM dRRiShTvA jagatsthAvaraja~Ngamam |
nirvikAraM nirAbhAsaM staMbhIbhUtamachetasam || 5||

sRRiShTvA trailokyamakhilaM vAgabhAvAttathAvidham |
AdhikyAbhAvataH svasya parameShThI jagadguruH || 6||

divyavarShAyutaM tena tapo duShkara muttamam |
tataH kadAchitsaMjAtA vANI sarvArthashobhitA || 7||