Maha Shastru Dashakamमहाशास्तृ दशकं మహాశాస్తృ దశకం மஹாஶாஸ்த தஶகஂ ಮಹಾಶಾಸ್ತೃ ದಶಕಂ મહાશાસ્તૃ દશકં মহাশাস্তৃ দশকং ମହାଶାସ୍ତୃ ଦଶକଂ മഹാശാസ്തൃ ദശകം

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Ayyappa > Shasta
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Dashakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Maha Shastru Dashakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shastru Dashakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shastru Dashakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shastru Dashakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shastru Dashakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shastru Dashakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shastru Dashakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shastru Dashakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Maha Shastru Dashakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrImahAshAstRRi dashakaM

{|| shrImahAshAstRRi dashakaM ||}
pANDyabhUpatIndra pUrva puNyamohanAkRRite
paNDitArchitA~Nghri puNDarIka pAvanAkRRite
pUrNachandratuNDa vetradaNDavIryavAridhe
pUrNapuShkalAsameta bhUtanAtha pAhi mAM || 1

Adisha~NkarAchyuta priyAtmasaMbhavaprabho
AdibhUtanAtha sAdhu bhaktachintitaprada
bhUtibhUSha vedaghoSha pAritoSha shAsvata
pUrNapuShkalAsameta bhUtanAtha pAhi mAM || 2

pa~nchabANakoTi komaLAkRRite kRRipAnidhe
pa~nchagavyapAyasAnna pAnakAdimodita
pa~nchabhUta sa~nchayaprapa~nchabhUtapAlaka
pUrNapuShkalAsameta bhUtanAtha pAhi mAM || 3

chandrasUrya vItihotra netra vaktramohana
sAndrasundara smitArdra kesarindravAhana
indravandanIyapAda sAdhuvRRindajIvana
pUrNapuShkalAsameta bhUtanAtha pAhi mAM || 4

atyudArabhakta chittara~Nga nartana prabho
nityashuddha nirmalAdvitIyadharmapAlaka
satyarUpa muktirUpa sarvadevatAtmaka
pUrNapuShkalAsameta bhUtanAtha pAhi mAM || 5