Mahalakshmi Stotram ( From Vishnu Puranam )महालक्ष्मीस्तोत्रम् ( विष्णुपुराणान्तर्गतम् ) మహాలక్ష్మీస్తోత్రమ్ ( విష్ణుపురాణాన్తర్గతమ్ ) மஹாலக்ஷ்மீஸ்தோத்ரம் ( விஷ்ணுபுராணாந்தர்கதம் ) ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ) મહાલક્ષ્મીસ્તોત્રમ્ ( વિષ્ણુપુરાણાન્તર્ગતમ્ ) মহালক্ষ্মীস্তোত্রম্ ( বিষ্ণুপুরাণান্তর্গতম্ ) ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ଵିଷ୍ଣୁପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତମ୍ ) മഹാലക്ഷ്മീസ്തോത്രമ് ( വിഷ്ണുപുരാണാന്തര്ഗതമ് )

Stotram Info:

Author : Indra
Deity : Shakti > Lakshmi
Source : Vishnu Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Mahalakshmi Stotram ( From Vishnu Puranam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Stotram ( From Vishnu Puranam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Stotram ( From Vishnu Puranam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Stotram ( From Vishnu Puranam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Stotram ( From Vishnu Puranam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Stotram ( From Vishnu Puranam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Stotram ( From Vishnu Puranam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Stotram ( From Vishnu Puranam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mahalakshmi Stotram ( From Vishnu Puranam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrImahAlakShmIstotram viShNupurANAntargatam

{|| shrImahAlakShmIstotram viShNupurANAntargatam ||}
shrIgaNeshAya namaH |
shrIparAshara uvAcha
siMhAsanagataH shakrassamprApya tridivaM punaH |
devarAjye sthito devIM tuShTAvAbjakarAM tataH || 1||

indra uvAcha
namasye sarvalokAnAM jananImabjasambhavAm | var sarvabhUtAnAM
shriyamunnidrapadmAkShIM viShNuvakShaHsthalasthitAm || 2||

padmAlayAM padmakarAM padmapatranibhekShaNAm
vande padmamukhIM devIM padmanAbhapriyAmyaham || 3||

tvaM siddhistvaM svadhA svAhA sudhA tvaM lokapAvanI |
sandhyA rAtriH prabhA bhUtirmedhA shraddhA sarasvatI || 4||

yaj~navidyA mahAvidyA guhyavidyA cha shobhane |
AtmavidyA cha devi tvaM vimuktiphaladAyinI || 5||

AnvIkShikI trayIvArtA daNDanItistvameva cha |
saumyAsaumyairjagadrUpaistvayaitaddevi pUritam || 6||

kA tvanyA tvamRRite devi sarvayaj~namayaM vapuH |
adhyAste devadevasya yogachintyaM gadAbhRRitaH || 7||

tvayA devi parityaktaM sakalaM bhuvanatrayam |
vinaShTaprAyamabhavattvayedAnIM samedhitam || 8||

dArAH putrAstathA.a.agAraM suhRRiddhAnyadhanAdikam |