Mangala Kavachamमङ्गलकवचम् మఙ్గలకవచమ్ மங்கலகவசம் ಮಙ್ಗಲಕವಚಮ್ મઙ્ગલકવચમ્ মঙ্গলকবচম্ ମଙ୍ଗଲକଵଚମ୍ മങ്ഗലകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Mangala
Source : Markandeya Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Mangala Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mangala Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mangala Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mangala Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mangala Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mangala Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mangala Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mangala Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mangala Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Aarti Ankalikar - Mangal kavacham (Kavacham Protective Mantras )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

ma~Ngalakavacham

{|| ma~Ngalakavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
asya shrIa~NgArakakavachastotramantrasya kashyapa RRiShiH,
anuShTup ChandaH, a~NgArako devatA, bhaumaprItyarthaM jape viniyogaH |
raktAmbaro raktavapuH kirITI chaturbhujo meShagamo gadAbhRRit |
dharAsutaH shaktidharashcha shUlI sadA mama syAdvaradaH prashAntaH || 1||

a~NgArakaH shiro rakShenmukhaM vai dharaNIsutaH |
shravau raktAmbaraH pAtu netre me raktalochanaH || 2||

nAsAM shaktidharaH pAtu mukhaM me raktalochanaH |
bhujau me raktamAlI cha hastau shaktidharastathA || 3||

vakShaH pAtu varA~Ngashcha hRRidayaM pAtu rohitaH |
kaTiM me graharAjashcha mukhaM chaiva dharAsutaH || 4||

jAnuja~Nghe kujaH pAtu pAdau bhaktapriyaH sadA |
sarvANyanyAni chA~NgAni rakShenme meShavAhanaH || 5||

ya idaM kavachaM divyaM sarvashatrunivAraNam |
bhUtapretapishAchAnAM nAshanaM sarvasiddhidam || 6||

sarvarogaharaM chaiva sarvasampatpradaM shubham |
bhuktimuktipradaM nRRINAM sarvasaubhAgyavardhanam |
rogabandhavimokShaM cha satyametanna saMshayaH || 7||

|| iti shrImArkaNDeyapurANe ma~NgalakavachaM sampUrNam ||