Mantrarajapada Stotramमन्त्रराजपदस्तोत्रम् మన్త్రరాజపదస్తోత్రమ్ மந்த்ரராஜபதஸ்தோத்ரம் ಮನ್ತ್ರರಾಜಪದಸ್ತೋತ್ರಮ್ મન્ત્રરાજપદસ્તોત્રમ્ মন্ত্ররাজপদস্তোত্রম্ ମନ୍ତ୍ରରାଜପଦସ୍ତୋତ୍ରମ୍ മന്ത്രരാജപദസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Narasimha
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Mantrarajapada Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mantrarajapada Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mantrarajapada Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mantrarajapada Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mantrarajapada Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mantrarajapada Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mantrarajapada Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mantrarajapada Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Mantrarajapada Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | murpriya.blogspot.in/2010/09/man…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... TS.Ranganathan - Sri Mantrarajapada Stotram ( Sri Lakshmi Nrisimha Stotrani )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... TS.Ranganathan Sri Lakshmi Nrisimha Stotrani Sri Mantrarajapada Stotram 12 ₹

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3/mantrara…

Sample text lyrics in English:

shrImantrarAjapadastotram

{|| shrImantrarAjapadastotram ||}
pA~ncharAtra AgamIya ahirbudhnya saMhitAt
shrI mantra rAja pada stotram
shrI Ishvara uvAcha -
vRRittotphullavishAlAkShaM vipakShakShayadIkShitam |
ninAdatrastavishvANDaM viShNumugraM namAmyaham || 1||

sarvairavadhyatAM prAptaM sabalaughaM diteH sutam |
nakhAgraiH shakalIchakre yastaM vIraM namAmyaham || 2||

padAvaShTabdhapAtAlaM mUrdhAviShTatriviShTapam |
bhujapraviShTAShTadishaM mahAviShNuM namAmyaham || 3||

jyotIMShyarkendunakShatrajvalanAdInyanukramAt |
jvalanti tejasA yasya taM jvalantaM namAmyaham || 4||

sarvendriyairapi vinA sarvaM sarvatra sarvadA |
yo jAnAti namAmyAdyaM tamahaM sarvatomukham || 5||

naravat siMhavachchaiva yasya rUpaM mahAtmanaH |
mahAsaTaM mahAdaMShTraM taM nRRisiMhaM namAmyaham || 6||

yannAmasmaraNAd bhItAH bhUtavetAlarAkShasAH |
rogAdyAshcha praNashyanti bhIShaNaM taM namAmyaham || 7||

sarvo.api yaM samAshritya sakalaM bhadramashnute |
shriyA cha bhadrayA juShTo yastaM bhadraM namAmyaham || 8||

sAkShAt svakAle samprAptaM mRRityuM shatrugaNAnvitam |