Matsya Stotramमत्स्यस्तोत्रम् మత్స్యస్తోత్రమ్ மத்ஸ்யஸ்தோத்ரம் ಮತ್ಸ್ಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ મત્સ્યસ્તોત્રમ્ মত্স্যস্তোত্রম্ ମତ୍ସ୍ଯସ୍ତୋତ୍ରମ୍ മത്സ്യസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Matsya
Source : Bhagavata Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Matsya Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matsya Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matsya Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matsya Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matsya Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matsya Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matsya Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matsya Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Matsya Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | shastras.com/stotras/vishnu/mats…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

matsyastotram

{|| matsyastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
nUnaM tvaM bhagavAnsAkShAddharirnArAyaNo.avyayaH |
anugrahAya bhUtAnAM dhatse rUpaM jalaukasAm || 1||

namaste puruShashreShTha sthityutpattyapyayeshvara |
bhaktAnAM naH prapannAnAM mukhyo hyAtmagatirvibho || 2||

sarve lIlAvatArAste bhUtAnAM bhUtihetavaH |
j~nAtumichChAmyado rUpaM yadarthaM bhavatA dhRRitam || 3||

na te.aravindAkSha padopasarpaNaM mRRiShA bhavetsarvasuhRRitpriyAtmanaH |
yathetareShAM pRRithagAtmanAM satAmadIdRRisho yadvapuradbhutaM hi naH || 4||

iti shrImadbhAgavatapurANAntargataM matsyastotraM sampUrNam ||From Bhagavatapurana, 8.24.27-8.24.30
Encoded and proofread by Dinesh Agarwal dinesh.garghouse at gmail.com, NA

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org