Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram 2नृसिंहाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् 2 నృసింహాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ 2 நஸிஂஹாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 2 ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 નૃસિંહાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ 2 নৃসিংহাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ 2 ନୃସିଂହାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 2 നൃസിംഹാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമ് 2

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Narasimha
Source : Brahmanda Puranam
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrInRRisiMhAShTottarashatanAmastotram 2

{|| shrInRRisiMhAShTottarashatanAmastotram 2 ||}
|| shrIH ||
| rudrAdyA UchuH |
OM namo nArasiMhAya tIkShNa-daMShTrAya te namaH |
namo vajra-nakhAyaiva viShNave jiShNave namaH || 1||

sarvabIjAya satyAya sarvachaitanya-rUpiNe |
sarvAdhArAya sarvasmai sarvagAya namo namaH || 2||

vishvasmai vishvavandyAya viri~nchi-janakAya cha |
vAgIshvarAya vedyAya vedhase vedamaulaye || 3||

namo rudrAya bhadrAya ma~NgalAya mahAtmane |
karuNAya turIyAya shivAya paramAtmane || 4||

hiraNyakashipu-prANa-haraNAya namo namaH |
prhlAda-dhyAyamAnAya prahlAdArti-harAya cha || 5||

prahlAda-sthirasAmrAjya-dAyakAaya namo namaH |
daitya-vakShovidalana-vyagra-vajranakhAya cha || 6||

AntramAlA-vibhUShAya mahAraudrAya te namaH |
nama ugrAya vIrAya jvalate bhIShaNAya cha || 7||

sarvatomukha-durvAra-tejo-vikramashAline |
narasiMhAya raudrAya namaste mRRityumRRityave || 8||

matsyAdyananta-kalyANa-lIlA-vaibhavakAriNe |
namo vyUhachatuShkAya divyArchA-rUpadhAriNe || 9||