Narasimha Kavacham ( By Brahma )नृसिंहकवचं ( ब्रह्मोवाच ) నృసింహకవచం ( బ్రహ్మోవాచ ) நஸிஂஹகவசஂ ( ப்ரஹ்மோவாச ) ನೃಸಿಂಹಕವಚಂ ( ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ) નૃસિંહકવચં ( બ્રહ્મોવાચ ) নৃসিংহকবচং ( ব্রহ্মোবাচ ) ନୃସିଂହକଵଚଂ ( ବ୍ରହ୍ମୋଵାଚ ) നൃസിംഹകവചം ( ബ്രഹ്മോവാച )

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Maha Vishnu > Narasimha
Source : Brahma Samhita
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Narasimha Kavacham ( By Brahma ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Kavacham ( By Brahma ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Kavacham ( By Brahma ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Kavacham ( By Brahma ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Kavacham ( By Brahma ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Kavacham ( By Brahma ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Kavacham ( By Brahma ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Kavacham ( By Brahma ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Kavacham ( By Brahma ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1play.raaga.com/.... Malola Kannan - Narasimha Kavacham ( Sri Narasimha )
2play.raaga.com/.... Ragavendira Sharma - Bhrama Krutha Narasimha Kavacham ( Sri Lakshmi Narasimha Slokas Vol 1 )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Malola Kannan Sri Narasimha Narasimha Kavacham 12 ₹
2itunes.apple.com/.... Ragavendira Sharma Sri Lakshminarasimha Slokas, Vol. 1 Bhrama Krutha Narasimha Kavacham 12 ₹

Sample text lyrics in English:

nRRisiMhakavachaM brahmasaMhitAyAm

{|| nRRisiMhakavachaM brahmasaMhitAyAm ||}
nArada uvAcha
indrAdideva vRRindesha tAteshvara jagatpate |
mahAviShNornRRisiMhasya kavachaM bruhi me prabho
yasya prapaThanAd vidvAn trailokyavijayI bhavet || 1||

brahmovAcha
shRRiNu nArada vakShyAmi putrashreShTha tapoghana(tapodhana) |
kavachaM narasiMhasya trailokyavijayAbhidham || 2||

yasya prapaThanAd vAgmI trailokyavijayI bhavet |
sraShThA.ahaM jagatAM vatsa paThanAddhAraNAd yataH || 3||

lakShmIrjagattrayam pAti saMhartA cha maheshvaraH |
paThanAddhAraNAddevA babhuvushcha digIshvarAH || 4||

brahma mantramayaM vakShye bhUtAdivinivArakam |
yasya prasAdAddurvAsAstrailokyavijayI muniH |
paThanAd dhAraNAd yasya shAstA cha krodhabhairavaH || 5||

trailokyavijayasyAsya kavachasya prajApatiH |
RRiShishChandashcha gAyatrI nRRisiMha devatA vibhuH |
chaturvarge cha shAntau cha viniyogaH prakIrttitaH || 6||

kShrauM bijaM me shiraH pAtu chandravarNo mahAmanuH |
ugravIraM mahAviShNuM jvalantaH sarvatomukham |
nRRisiMhaM bhIShaNaM bhadraM mRRityormRRityuM namAmyaham || 7||