Narasimha Stotram ( From Bhagavata Puranam )नृसिंहस्तोत्रम् ( श्रीमद्भागवतान्तर्गत ) నృసింహస్తోత్రమ్ ( శ్రీమద్భాగవతాన్తర్గత ) நஸிஂஹஸ்தோத்ரம் ( ஶ்ரீமத்பாகவதாந்தர்கத ) ನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾನ್ತರ್ಗತ ) નૃસિંહસ્તોત્રમ્ ( શ્રીમદ્ભાગવતાન્તર્ગત ) নৃসিংহস্তোত্রম্ ( শ্রীমদ্ভাগবতান্তর্গত ) ନୃସିଂହସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗଵତାନ୍ତର୍ଗତ ) നൃസിംഹസ്തോത്രമ് ( ശ്രീമദ്ഭാഗവതാന്തര്ഗത )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Narasimha
Source : Bhagavata Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Narasimha Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Bhagavata Puranam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

nRRisiMhastotram

{|| nRRisiMhastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
brahmovAcha |
nato.asmyanantAya durantashaktaye vichitravIryAya pavitrakarmaNe |
vishvasya sargasthitisaMyamAnguNaiH svalIlayA sandadhate.avyayAtmane || 1||

shrIrudra uvAcha |
kopakAlo yugAntaste hato.ayamasuro.alpakaH |
tatsutaM pAhyupasRRitaM bhaktaM te bhaktavatsala || 2||

indra uvAcha |
pratyAnItAH parama bhavatA trAyatAM naH svabhAgA
daityAkrAntaM hRRidayakamalaM tvadgRRihaM pratyabodhi |
kAlagrastaM kiyadidamaho nAtha shushrUShatAM te
muktisteShAM na hi bahumatA nArasiMhAparaiH kim || 3||

RRiShaya UchuH |
tvaM nastapaH paramamAttha yadAtmatejo yenedamAdipuruShAtmagataM sasarja |
tadvipraluptamamunAdya sharaNyapAla rakShAgRRihItavapuShA punaranvamaMsthAH || 4||

pitara UchuH |
shrAddhAni no.adhibubhuje prasabhaM tanUjairdattAni tIrthasamaye.apyapibattilAmbu |
tasyodarAnnakhavidIrNavapAdya ArchChattasmai namo nRRiharaye.akhila dharmagoptre || 5||

siddhA UchuH |
yo no gatiM yogasiddhAmasAdhurahAraShIdyogatapobalena |