Narasimha Stotram ( From Garuda Puranam )नृसिंहस्तोत्रम् ( गरुडपुराणान्र्गतम् ) నృసింహస్తోత్రమ్ ( గరుడపురాణాన్ర్గతమ్ ) நஸிஂஹஸ்தோத்ரம் ( கருடபுராணாந்ர்கதம் ) ನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಗರುಡಪುರಾಣಾನ್ರ್ಗತಮ್ ) નૃસિંહસ્તોત્રમ્ ( ગરુડપુરાણાન્ર્ગતમ્ ) নৃসিংহস্তোত্রম্ ( গরুডপুরাণান্র্গতম্ ) ନୃସିଂହସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ଗରୁଡପୁରାଣାନ୍ର୍ଗତମ୍ ) നൃസിംഹസ്തോത്രമ് ( ഗരുഡപുരാണാന്ര്ഗതമ് )

Stotram Info:

Author : Shankara
Deity : Maha Vishnu > Narasimha
Source : Garuda Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Narasimha Stotram ( From Garuda Puranam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Garuda Puranam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Garuda Puranam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Garuda Puranam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Garuda Puranam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Garuda Puranam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Garuda Puranam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Garuda Puranam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stotram ( From Garuda Puranam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1play.raaga.com/.... Ragavendira Sharma - Garuda Purana Narasimha Stothram ( Sri Lakshmi Narasimha Slokas Vol 2 )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Ragavendira Sharma Sri Lakshminarasimha Slokas, Vol. 2 Garuda Purana Narasimha Stothram 12 ₹

Sample text lyrics in English:

nRRisiMhastotram garuDapurANAnrgatam

{|| nRRisiMhastotram garuDapurANAnrgatam ||}
sUta uvAcha |
nArasiMhastutiM vakShye shivoktaM shaunakAdhunA |
pUrvaM mAtRRigaNAH sarve sha~NkaraM vAkyamabruvan || 1||

bhagavanbhakShayiShyAmaH sadevAsuramAnuSham |
tvatprasAdAjjagatsarvaM tadanuj~nAtumarhasi || 2||

sha~NkarauvAcha |
bhavatIbhiH prajAH sarvA rakShaNIyA na saMshayaH |
tasmADvorataraprAyaM manaH shIghraM nivartyatAm || 3||

ityevaM sha~NkareNoktamanAdRRitya tu tadvachaH |
bhakShayAmAsuravyagrAstrailokyaM sacharAcharam || 4||

trailokye bhakShyamANe tu tadA mAtRRigaNena vai |
nRRisiMharUpiNaM devaM pradadhyau bhagavA~nChivaH || 5||

anAdinidhanaM devaM sarvabhUtabhavodbhavam |
vidyujjihvaM mahAdaMShTraM sphuratkesaramAlinam || 6||

ratnA~NgadaM samukuTaM hemakesarabhUShitam |
khoNisUtreNa mahatA kA~nchanena virAjitam || 7||

nIlotpaladalashyAmaM ratnanUpurabhUShitam |
tejasAkrAntasakalabrahmANDodaramaNDapam || 8||

AvartasadRRishAkAraiH saMyuktaM deharomabhiH |
sarvapuShpairyojitA~ncha dhArayaMshcha mahAstrajam || 9||