Narasimha Stuti ( By Shukracharya )नरसिंहस्तुती ( शुक्राचार्यप्रोक्तम् ) నరసింహస్తుతీ ( శుక్రాచార్యప్రోక్తమ్ ) நரஸிஂஹஸ்துதீ ( ஶுக்ராசார்யப்ரோக்தம் ) ನರಸಿಂಹಸ್ತುತೀ ( ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯಪ್ರೋಕ್ತಮ್ ) નરસિંહસ્તુતી ( શુક્રાચાર્યપ્રોક્તમ્ ) নরসিংহস্তুতী ( শুক্রাচার্যপ্রোক্তম্ ) ନରସିଂହସ୍ତୁତୀ ( ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯପ୍ରୋକ୍ତମ୍ ) നരസിംഹസ്തുതീ ( ശുക്രാചാര്യപ്രോക്തമ് )

Stotram Info:

Author : Shukracharya
Deity : Maha Vishnu > Narasimha
Source : Narasimha Puranam
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Narasimha Stuti ( By Shukracharya ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stuti ( By Shukracharya ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stuti ( By Shukracharya ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stuti ( By Shukracharya ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stuti ( By Shukracharya ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stuti ( By Shukracharya ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stuti ( By Shukracharya ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stuti ( By Shukracharya ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narasimha Stuti ( By Shukracharya ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

narasiMhastutI shukrAchAryaprokta narasiMhapurANe

{|| narasiMhastutI shukrAchAryaprokta narasiMhapurANe ||}
mArkaNDeya uvAcha
vAmanena sa viddhAkSho bahutIrtheShu bhArgavaH |
jAhnavIsalile sthitvA devamabhyarchya vAmanam || 1||

UrdhvabAhuH sa deveshaM shaMkhachakragadAdharam |
hRRidi saMchintya tuShTAva narasiMhaM sanAtanam || 2||

shukra uvAcha
namAmi devaM vishveshaM vAmanaM viShNurUpiNam |
balidarpaharaM shAntaM shAshvataM puruShottamam || 3||

dhIraM shUraM mahAdevaM sha~NkhachakragadAdharam |
vishuddhaM j~nAnasampannaM namAmi harimachyutam || 4||

sarvashaktimayaM devaM sarvagaM sarvabhAvanam |
anAdimajaraM nityaM namAmi garuDadhvajam || 5||

surAsurairbhaktimadbhiH stuto nArAyaNaH sadA |
pUjitaM cha hRRiShIkeshaM taM namAmi jagadgurum || 6||

hRRidi saMkalpya yadrUpaM dhyAyanti yatayaH sadA |
jyotIrUpamanaupamyaM narasiMhaM namAmyaham || 7||

na jAnanti paraM rUpaM brahmAdyA devatAgaNAH |
yasyAvatArarUpANi samarchanti namAmi tam || 8||

etatsamastaM yenAdau sRRiShTaM duShTavadhAtpunaH |
trAtaM yatra jagallInaM taM namAmi janArdanam || 9||