Narayana Varmaनारायणवर्म నారాయణవర్మ நாராயணவர்ம ನಾರಾಯಣವರ್ಮ નારાયણવર્મ নারাযণবর্ম ନାରାଯଣଵର୍ମ നാരായണവര്മ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Narayana
Source : Bhagavata Puranam
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Narayana Varma In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Varma In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Varma In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Varma In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Varma In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Varma In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Varma In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Varma In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Varma In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Ravindra Sathe - Shri Narayana Varma ( Shri Vishnu Mantrashakti )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Ravindra Sathe Shri Vishnu Mantrashakti Shri Narayana Varma 120 ₹

Sample text lyrics in English:

nArAyaNavarma

{|| nArAyaNavarma ||}
shrI gaNeshAya namaH |
rAjovAcha |
yayA guptaH sahasrAkShaH savAhAn ripusainikAn |
krIDanniva vinirjitya trilokyA bubhuje shriyam || 1||

bhagavaMstanmamAkhyAhi varma nArAyaNAtmakam |
yathAtatAyinaH shatrUna yena gupto.ajayanmRRidhe || 2||

shrIshuka uvAcha |
vRRitaH purohitastvAShTro mahendrAyAnupRRichChate |
nArAyaNAkhyaM varmAha tadihaikamanAH shRRiNu || 3||

shrIvishvarUpa uvAcha |
dhautAMghripANirAchamya sapavitra uda~NmukhaH |
kRRitasvA~NgakaranyAso mantrAbhyAM vAgyataH shuchiH || 4||

nArAyaNamayaM varma sannahyedbhaya Agate |
daivabhUtAtmakarmabhyo nArAyaNamayaH pumAna || 5||

pAdayorjAnunorUrvorudare hRRidyathorasi |
mukhe shirasyAnupUrvyAdo~NkArAdIni vinyaset || 6||

OM namo nArAyaNAyeti viparyayamathApi vA |
karanyAsaM tataH kuryAddvAdashAkSharavidyayA || 7||

praNavAdiyakArAntama~Ngulya~NguShThaparvasu |
nyaseddhRRidaya OMkAraM vikAramanumUrdhani || 8||