Natesha Sahasranama Stotramनटेश सहस्रनाम स्तोत्रम् నటేశ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ நடேஶ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ನಟೇಶ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ નટેશ સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ নটেশ সহস্রনাম স্তোত্রম্ ନଟେଶ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ നടേശ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva > Nataraja
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Natesha Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Natesha Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Natesha Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Natesha Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Natesha Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Natesha Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Natesha Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Natesha Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Natesha Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrInaTeshasahasranAmastotram

{|| shrInaTeshasahasranAmastotram ||}
pUrvapIThikA
yasmAtsarvaM samutpannaM charAcharamidaM jagat |
idaM namo naTeshAya tasmai kAruNyamUrtaye ||

OM kailAsashikhare ramye ratnasiMhAsane sthitam |
sha~NkaraM karuNAmUrtiM praNamya parayA mudA || 1||

vinayAvanatA bhUtvA paprachCha parameshvarI |
bhagavan bhava sarvaj~na bhavatApaharAvyaya || 2||

tvattaH shrutaM mayA deva sarvaM nAmasahasrakam |
naTeshasya tu nAmAni na shrutAni mayA prabho || 3||

asaMkRRitprArthito.api tvaM na tatkathitavAnasi |
idAnIM kRRipayA shambho vada vA~nChAbhipUrtaye || 4||

shrI shiva uvAcha
sAdhu sAdhu mahAdevi pRRiShTaM sarvajagaddhitam |
purA nArAyaNaH shrImAn lokarakShAparAyaNaH || 5||

kShIrAbdhau suchiraM kAlaM sAmbamUrtidharaM shivam |
mAmekAgreNa chittena dhyAyan nyavasadachyutaH || 6||

tapasA tasya santuShTaH prasanno.ahaM kRRipAvashAt |
dhyAnAtsamutthito viShNurlakShmyA mAM paryapUjayat || 7||

tuShTAva vividhaisstotrairvedavedAntasammitaiH |
varaM varaya he vatsa yadiShTaM manasi sthitam || 8||