Navagraha Peeda Hara Stotramनवग्रहपीडाहरस्तोत्रम् నవగ్రహపీడాహరస్తోత్రమ్ நவக்ரஹபீடாஹரஸ்தோத்ரம் ನವಗ್ರಹಪೀಡಾಹರಸ್ತೋತ್ರಮ್ નવગ્રહપીડાહરસ્તોત્રમ્ নবগ্রহপীডাহরস্তোত্রম্ ନଵଗ୍ରହପୀଡାହରସ୍ତୋତ୍ରମ୍ നവഗ്രഹപീഡാഹരസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha
Source : Brahmanda Puranam
Stotram Type : Peeda Hara Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Navagraha Peeda Hara Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Peeda Hara Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Peeda Hara Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Peeda Hara Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Peeda Hara Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Peeda Hara Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Peeda Hara Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Peeda Hara Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Peeda Hara Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | hindupedia.com/en/Nava_Graha_Pee…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... bhaktisongs - Navagraha Peeda Parihara Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

navagrahapIDAharastotram

{|| navagrahapIDAharastotram ||}
grahANAmAdirAdityo lokarakShaNakArakaH |
viShamasthAnasaMbhUtAM pIDAM haratu me raviH || 1||

rohiNIshaH sudhAmUrtiH sudhAgAtraH sudhAshanaH |
viShamasthAnasaMbhUtAM pIDAM haratu me vidhuH || 2||

bhUmiputro mahAtejA jagatAM bhayakRRit sadA |
vRRiShTikRRidvRRiShTihartA cha pIDAM haratu me kujaH || 3||

utpAtarUpo jagatAM chandraputro mahAdyutiH |
sUryapriyakaro vidvAn pIDAM haratu me budhaH || 4||

devamantrI vishAlAkShaH sadA lokahite rataH |
anekashiShyasampUrNaH pIDAM haratu me guruH || 5||

daityamantrI gurusteShAM prANadashcha mahAmatiH |
prabhustArAgrahANAM cha pIDAM haratu me bhRRiguH || 6||

sUryaputro dIrghadeho vishAlAkShaH shivapriyaH |
mandachAraH prasannAtmA pIDAM haratu me shaniH || 7||

mahAshirA mahAvaktro dIrghadaMShTro mahAbalaH |
atanushchordhvakeshashcha pIDAM haratu me shikhI || 8||

anekarUpavarNaishcha shatasho.atha sahasrashaH |
utpAtarUpo jagatAM pIDAM haratu me tamaH || 9||

|| iti brahmANDapurANoktaM navagrahapIDAharastotraM sampUrNam ||