Navaratna Malikaनवरत्न मालिका నవరత్న మాలికా நவரத்ந மாலிகா ನವರತ್ನ ಮಾಲಿಕಾ નવરત્ન માલિકા নবরত্ন মালিকা ନଵରତ୍ନ ମାଲିକା നവരത്ന മാലികാ

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shakti > Devi > Other Devi Forms
Source : Single
Stotram Type : Navaratna Malika

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Navaratna Malika In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navaratna Malika In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navaratna Malika In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navaratna Malika In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navaratna Malika In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navaratna Malika In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navaratna Malika In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navaratna Malika In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navaratna Malika In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

navaratnamAlikA

{|| navaratnamAlikA ||}
hAranUpurakirITakuNDalavibhUShitAvayavashobhinIM
kAraNeshavaramaulikoTiparikalpyamAnapadapIThikAm |
kAlakAlaphaNipAshabANadhanura~NkushAmaruNamekhalAM
phAlabhUtilakalochanAM manasi bhAvayAmi paradevatAm || 1||

gandhasAraghanasArachArunavanAgavallirasavAsinIM
sAndhyarAgamadhurAdharAbharaNasundarAnanashuchismitAm |
mandharAyatavilochanAmamalabAlachandrakRRitashekharIM
indirAramaNasodarIM manasi bhAvayAmi paradevatAm || 2||

smerachArumukhamaNDalAM vimalagaNDalambimaNimaNDalAM
hAradAmaparishobhamAnakuchabhArabhIrutanumadhyamAm |
vIragarvaharanUpurAM vividhakAraNeshavarapIThikAM
mAravairisahachAriNIM manasi bhAvayAmi paradevatAm || 3||

bhUribhAradharakuNDalIndramaNibaddhabhUvalayapIThikAM
vArirAshimaNimekhalAvalayavahnimaNDalasharIriNIm |
vArisAravahakuNDalAM gaganashekharIM cha paramAtmikAM
chAruchandraravilochanAM manasi bhAvayAmi paradevatAm || 4||

kuNDalatrividhakoNamaNDalavihAraShaDdalasamullasa-
tpuNDarIkamukhabhedinIM cha prachaNDabhAnubhAsamujjvalAm |
maNDalenduparivAhitAmRRitatara~NgiNImaruNarUpiNIM
maNDalAntamaNidIpikAM manasi bhAvayAmi paradevatAm || 5||