Navavarnamalaनववर्णमाला నవవర్ణమాలా நவவர்ணமாலா ನವವರ್ಣಮಾಲಾ નવવર્ણમાલા নববর্ণমালা ନଵଵର୍ଣମାଲା നവവര്ണമാലാ

Stotram Info:

Author : Sadasiva Brahmendra
Deity : Shiva
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Navavarnamala In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navavarnamala In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navavarnamala In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navavarnamala In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navavarnamala In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navavarnamala In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navavarnamala In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navavarnamala In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navavarnamala In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

navavarNamAlA

{|| navavarNamAlA ||}
||shrIH||
|| shrI sadAshivabrahmendravirachitA ||
oMkAraikanirUpyaM pa~NkajabhavanAdibhAvitapadAbjam |
kiMkarakairavashashinaM shaMkaramekaM kalaye|| 1 ||

aindraM padamapi manute naiva varaM yasya padarajaHsparshAt |
sAndrasukhodadhimekaM chandrakalottaMsamIshamAseve|| 2 ||

nAgeshakRRittivasanaM vAgIshAdyaikavanditA~Nghriyugam |
bhogIshabhUShitA~NgaM bhAgIkRRitasarvama~NgalaM naumi|| 3 ||

nagarAjashikharavAsinaM agajAmukhakumudakaumudInikaram |
gaganashiroruhamekaM nigamashirastantraviditamavalaMbe|| 4 ||

mandasmitalasadAnanaM indukalottaMsamambikAsachivam |
kaMdarpakoTishataguNa-sundaradivyAkRRitiM shivaM vande|| 5 ||

mastaka nama kamalAMghriM saMstuhi bho vANi varaguNodAram |
hastayugArchaya sharvaM svastho nivasAmi nijamahimnyamunA|| 6 ||

klinnekShaNamatikRRipayA saMnutamahimAnamAgamashirobhiH |
taM naumi pArvatIshaM pannagavarabhUShaNojjvalakarAbjam|| 7 ||

vaTaviTapinikaTanilayaM kuTilajaTAghaTitahimakarodAram |
kaTilasitakaraTikRRittiM niTilAmbakamekamAlaMbe||9 ||

vAmA~NkakalitakAntaM kAmAntakamAdidaivataM dAntam |
bhUmAnandaghanaM taddhAma kimapyantarAntaraM bhAti|| 10 ||