Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatmyamओं नमो नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यं ఓం నమో నారాయణాయ అష్టాక్షరమాహాత్మ్యం ஓஂ நமோ நாராயணாய அஷ்டாக்ஷரமாஹாத்ம்யஂ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ઓં નમો નારાયણાય અષ્ટાક્ષરમાહાત્મ્યં ওং নমো নারাযণায অষ্টাক্ষরমাহাত্ম্যং ଓଂ ନମୋ ନାରାଯଣାଯ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରମାହାତ୍ମ୍ଯଂ ഓം നമോ നാരായണായ അഷ്ടാക്ഷരമാഹാത്മ്യം

Stotram Info:

Author : Vyasa Maharshi
Deity : Maha Vishnu > Narayana
Source : Narasimha Puranam
Stotram Type : Mahatmyam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatmyam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatmyam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatmyam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatmyam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatmyam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatmyam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatmyam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatmyam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Om Namo Narayanaya Ashtakshara Mahatmyam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

OM namo nArAyaNAya aShTAkSharamAhAtmyaM

{|| OM namo nArAyaNAya aShTAkSharamAhAtmyaM ||}
shrIshuka uvAcha --
kiM japan muchyate tAta satataM viShNutatparaH |
saMsAraduHkhAt sarveShAM hitAya vada me pitaH || 1||

vyAsa uvAcha --
aShTAkSharaM pravakShyAmi mantrANAM mantramuttamam |
yaM japan muchyate martyo janmasaMsArabandhanAt || 2||

hRRitpuNDarIkamadhyasthaM sha~NkhachakragadAdharam |
ekAgramanasA dhyAtvA viShNuM kuryAjjapaM dvijaH || 3||

ekAnte nirjanasthAne viShNavagre vA jalAntike |
japedaShTAkSharaM mantraM chitte viShNuM nidhAya vai || 4||

aShTAkSharasya mantrasya RRiShirnArAyaNaH svayam |
Chandashcha daivI gAyatrI paramAtmA cha devatA || 5||

shuklavarNaM cha OMkAraM nakAraM raktamuchyate |
mokAraM varNataH kRRiShNaM nAkAraM raktamuchyate || 6||

rAkAraM ku~NkumAbhaM tu yakAraM pItamuchyate |
NAkArama~njanAbhaM tu yakAraM bahuvarNakam || 7||

OM namo nArAyaNAyeti mantraH sarvArthasAdhakaH |
bhaktAnAM japatAM tAta svargamokShaphalapradaH |
vedAnAM praNavenaiSha siddho mantraH sanAtanaH || 8||

sarvapApaharaH shrImAn sarvamantreShu chottamaH |