Padmanabha Shatakamपद्मनाभ शतकम् పద్మనాభ శతకమ్ பத்மநாப ஶதகம் ಪದ್ಮನಾಭ ಶತಕಮ್ પદ્મનાભ શતકમ્ পদ্মনাভ শতকম্ ପଦ୍ମନାଭ ଶତକମ୍ പദ്മനാഭ ശതകമ്

Stotram Info:

Author : Swathi Thirunal
Deity : Maha Vishnu > Padmanabha
Source : Single
Stotram Type : Shatakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Padmanabha Shatakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Padmanabha Shatakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Padmanabha Shatakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Padmanabha Shatakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Padmanabha Shatakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Padmanabha Shatakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Padmanabha Shatakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Padmanabha Shatakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Padmanabha Shatakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIpadmanAbhashatakam

{|| shrIpadmanAbhashatakam ||}
mahArAjA svAti tirunAL virachitam
|| shrI gaNeshAya namaH ||
|| prathamaM dashakam ||
yA te pAdasarojadhUliranishaM brahmAdibhirnispRRihaiH
bhaktyA sannatakandharaiH sakutukaM sandhAryamANA hare |
yA vishvaM prapunAti jAlamachirAt saMshoShayatyaMhasAM
sA mAM hInaguNaM punAtu nitarAM shrIpadmanAbhAnvaham || 1||

sattvaikapravaNAshayA munivarA vedaiH stuvantaH paraiH
tvanmAhAtmyapayonidherihaparaM nAdyApi pAra~NgatAH |
evaM satyahamalpabuddhiravashaH stotuM kathaM shaknuyAM
tvatkAruNyamRRite hare! tarati kaH potaM vinA sAgaram || 2||

tasmAchChindhi madIyamohamakhilaM saMsArabandhAvahaM
bhaktiM tvatpadayordisha sthiratarAM sarvApadunmIlinIm |
vANIM tvatpadavarNane paTutamAM vidvajjanAhlAdinIM
dehi tvatpadasevakAya nanu me kAruNyavArAMnidhe || 3||

yenedaM bhuvanaM tataM svabalato yasyAj~nayodetyahar-
nAtho vAtyanilo dahatyapi shikhiH sarve.api yannirmitAH |
yashchedaM sakalaM jagatsvajaThare dhatte cha kalpAvadhau
tattAdRRigvibhave tvayi pramudite kiM vA durApaM nRRiNAm || 4||

bhaktAnAmakhilepsitArthaghaTane baddhodyamastvaM hare!