Pancha Mukha Hanumath Kavachamपंचमुख हनुमत्कवचम् పంచముఖ హనుమత్కవచమ్ பஂசமுக ஹநுமத்கவசம் ಪಂಚಮುಖ ಹನುಮತ್ಕವಚಮ್ પંચમુખ હનુમત્કવચમ્ পংচমুখ হনুমত্কবচম্ ପଂଚମୁଖ ହନୁମତ୍କଵଚମ୍ പംചമുഖ ഹനുമത്കവചമ്

Stotram Info:

Author : Rama
Deity : Hanuma
Source : Sudarshan Samhita
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Pancha Mukha Hanumath Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Mukha Hanumath Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Mukha Hanumath Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Mukha Hanumath Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Mukha Hanumath Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Mukha Hanumath Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Mukha Hanumath Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Mukha Hanumath Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Mukha Hanumath Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/hanuman/pan…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... GRD Iyers - Pancha Mukha Hanuman Kavacham

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

paMchamukhahanumatkavacham

{|| paMchamukhahanumatkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
OM shrI pa~nchavadanAyA~njaneyAya namaH | OM asya shrI
pa~nchamukhahanumanmantrasya brahmA RRiShiH |
gAyatrIChandaH | pa~nchamukhavirAT hanumAndevatA | hrIM bIjaM |
shrIM shaktiH | krauM kIlakaM | krUM kavachaM | kraiM astrAya phaT |
iti digbandhaH | shrI garuDa uvAcha |
atha dhyAnaM |
pravakShyAmi shrRRiNusarvA~Ngasundari |
yatkRRitaM devadevena dhyAnaM hanumataH priyam || 1||

pa~nchavaktraM mahAbhImaM tripa~nchanayanairyutam |
bAhubhirdashabhiryuktaM sarvakAmArthasiddhidam || 2||

pUrvaM tu vAnaraM vaktraM koTisUryasamaprabham |
danShTrAkarAlavadanaM bhRRikuTIkuTilekShaNam || 3||

asyaiva dakShiNaM vaktraM nArasiMhaM mahAdbhutam |
atyugratejovapuShaM bhIShaNaM bhayanAshanam || 4||

pashchimaM gAruDaM vaktraM vakratuNDaM mahAbalam ||

sarvanAgaprashamanaM viShabhUtAdikRRintanam || 5||

uttaraM saukaraM vaktraM kRRiShNaM dIptaM nabhopamam |
pAtAlasiMhavetAlajvararogAdikRRintanam || 6||

UrdhvaM hayAnanaM ghoraM dAnavAntakaraM param |