Pancha Sloki Ganesha Puranamपञ्चश्लोकि गणेशपुराणम् పఞ్చశ్లోకి గణేశపురాణమ్ பஞ்சஶ்லோகி கணேஶபுராணம் ಪಞ್ಚಶ್ಲೋಕಿ ಗಣೇಶಪುರಾಣಮ್ પઞ્ચશ્લોકિ ગણેશપુરાણમ્ পঞ্চশ্লোকি গণেশপুরাণম্ ପଞ୍ଚଶ୍ଲୋକି ଗଣେଶପୁରାଣମ୍ പഞ്ചശ്ലോകി ഗണേശപുരാണമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Ganesh
Source : Ganesha Puranam
Stotram Type : Pancha Sloki

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Pancha Sloki Ganesha Puranam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Sloki Ganesha Puranam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Sloki Ganesha Puranam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Sloki Ganesha Puranam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Sloki Ganesha Puranam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Sloki Ganesha Puranam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Sloki Ganesha Puranam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Sloki Ganesha Puranam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Pancha Sloki Ganesha Puranam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

paMchashlokigaNeshapurANam

{|| paMchashlokigaNeshapurANam ||}
shrIvighneshapurANasAramuditaM vyAsAya dhAtrA purA
tatkhaNDaM prathamaM mahAgaNapateshchopAsanAkhyaM yathA |
saMhartuM tripuraM shivena gaNapasyAdau kRRitaM pUjanaM
kartuM sRRiShTimimAM stutaH sa vidhinA vyAsena buddhyAptaye ||

sa~NkaShTyAshcha vinAyakasya cha manoH sthAnasya tIrthasya vai
dUrvANAM mahimeti bhakticharitaM tatpArthivasyArchanam |
tebhyo yairyadabhIpsitaM gaNapatistattatpratuShTo dadau
tAH sarvA na samartha eva kathituM brahmA kuto mAnavaH ||

krIDAkANDamatho vade kRRitayuge shvetachChaviH kAshyapaH |
siMhA~NkaH sa vinAyako dashabhujo bhUtvAtha kAshIM yayau |
hatvA tatra narAntakaM tadanujaM devAntakaM dAnavaM
tretAyAM shivanandano rasabhujo jAto mayUradhvajaH ||

hatvA taM kamalAsuraM cha sagaNaM sindhuM mahAdaityapaM
pashchAt siddhimatI sute kamalajastasmai cha j~nAnaM dadau |
dvApAre tu gajAnano yugabhujo gaurIsutaH sinduraM
sammardya svakareNa taM nijamukhe chAkhudhvajo liptavAn ||

gItAyA upadesha eva hi kRRito rAj~ne vareNyAya vai
tuShTAyAtha cha dhUmraketurabhidho vipraH sadharmardhikaH |
ashvA~Nko dvibhujo sito gaNapatirmlechChAntakaH svarNadaH
krIDAkANDamidaM gaNasya hariNA proktaM vidhAtre purA ||