Parashurama Vimsathinama Stotramपरशुरामाष्टाविंशतिनामस्तोत्रम् పరశురామాష్టావింశతినామస్తోత్రమ్ பரஶுராமாஷ்டாவிஂஶதிநாமஸ்தோத்ரம் ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ પરશુરામાષ્ટાવિંશતિનામસ્તોત્રમ્ পরশুরামাষ্টাবিংশতিনামস্তোত্রম্ ପରଶୁରାମାଷ୍ଟାଵିଂଶତିନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ പരശുരാമാഷ്ടാവിംശതിനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Parashurama
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Vimsathi Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Parashurama Vimsathinama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parashurama Vimsathinama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parashurama Vimsathinama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parashurama Vimsathinama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parashurama Vimsathinama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parashurama Vimsathinama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parashurama Vimsathinama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parashurama Vimsathinama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parashurama Vimsathinama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

parashurAmAShTAviMshatinAmastotram

{|| parashurAmAShTAviMshatinAmastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
RRiShiruvAcha |
yamAhurvAsudevAMshaM haihayAnAM kulAntakam |
triHsaptakRRitvo ya imAM chakre niHkShatriyAM mahIm || 1||

duShTaM kShatraM bhuvo bhAramabrahmaNyamanInashat |
tasya nAmAni puNyAni vachmi te puruSharShabha || 2||

bhUbhAraharaNArthAya mAyAmAnuShavigrahaH |
janArdanAMshasambhUtaH sthityutpattyapyayeshvaraH || 3||

bhArgavo jAmadagnyashcha pitrAj~nAparipAlakaH |
mAtRRiprANaprado dhImAn kShatriyAntakaraH prabhuH || 4||

rAmaH parashuhastashcha kArtavIryamadApahaH |
reNukAduHkhashokaghno vishokaH shokanAshanaH || 5||

navInanIradashyAmo raktotpalavilochanaH |
ghoro daNDadharo dhIro brahmaNyo brAhmaNapriyaH || 6||

tapodhano mahendrAdau nyastadaNDaH prashAntadhIH |
upagIyamAnacharitaH siddhagandharvachAraNaiH || 7||

janmamRRityujarAvyAdhiduHkhashokabhayAtigaH |
ityaShTAviMshatirnAmnAmuktA stotrAtmikA shubhA || 8||

anayA prIyatAM devo jAmadagnyo maheshvaraH |
nedaM stotramashAntAya nAdAntAyAtapasvine || 9||