Parvati Sahasranama Stotramपार्वतीसहस्रनामस्तोत्रम् పార్వతీసహస్రనామస్తోత్రమ్ பார்வதீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ಪಾರ್ವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ પાર્વતીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ পার্বতীসহস্রনামস্তোত্রম্ ପାର୍ଵତୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ പാര്വതീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Parvati
Source : Kurma Puranam
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Parvati Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parvati Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parvati Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parvati Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parvati Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parvati Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parvati Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parvati Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Parvati Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIpArvatIsahasranAmastotram

{|| shrIpArvatIsahasranAmastotram ||}
himavAnuvAcha |
kA tvaM devi vishAlAkShi shashA~NkAvayavA~Nkite |
na jAne tvAmahaM vatse yathAvad brUhi pRRichChate || 1||

girIndravachanaM shrutvA tataH sA parameshvarI |
vyAjahAra mahAshailaM yoginAmabhayapradA || 2||

devyuvAcha |
mAM viddhi paramAM shaktiM parameshvarasamAshrayAm |
ananyAmavyayAmekAM yAM pashyanti mumukShavaH || 3||

ahaM vai sarvabhAvAnAmAtmA sarvAntarA shivA |
shAshvataishvaryavij~nAnamUrtiH sarvapravartikA || 4||

anantA.anantamahimA saMsArArNavatAriNI |
divyaM dadAmi te chakShuH pashya me rUpamaishvaram || 5||

etAvaduktvA vij~nAnaM dattvA himavate svayam |
svaM rUpaM darshayAmAsa divyaM tat pArameshvaram || 6||

koTisUryapratIkAshaM tejobimbaM nirAkulam |
jvAlAmAlAsahasrADhyaM kAlAnalashatopamam || 7||

daMShTrAkarAlaM durddharShaM jaTAmaNDalamaNDitam |
trishUlavarahastaM cha ghorarUpaM bhayAnakam || 8||

prashAntaM saumyavadanamanantAshcharyasaMyutam |
chandrAvayavalakShmANaM chandrakoTisamaprabham || 9||