Phanindra Kshmabrutha Stotramफणीन्द्रक्ष्माभृत्स्तोत्रम् ఫణీన్ద్రక్ష్మాభృత్స్తోత్రమ్ பணீந்த்ரக்ஷ்மாபத்ஸ்தோத்ரம் ಫಣೀನ್ದ್ರಕ್ಷ್ಮಾಭೃತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ફણીન્દ્રક્ષ્માભૃત્સ્તોત્રમ્ ফণীন্দ্রক্ষ্মাভৃত্স্তোত্রম্ ଫଣୀନ୍ଦ୍ରକ୍ଷ୍ମାଭୃତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ഫണീന്ദ്രക്ഷ്മാഭൃത്സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Phanindra
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Phanindra Kshmabrutha Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Phanindra Kshmabrutha Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Phanindra Kshmabrutha Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Phanindra Kshmabrutha Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Phanindra Kshmabrutha Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Phanindra Kshmabrutha Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Phanindra Kshmabrutha Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Phanindra Kshmabrutha Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Phanindra Kshmabrutha Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

phaNIndrakShmAbhRRitstotram

{|| phaNIndrakShmAbhRRitstotram ||}
asti shrImAnavanitilako ve~NkaTo nAma shailo
bhUyAneko bhuvi pariNataH puNyarAshiH prajAnAm |
sAroddhArassakalajagatAM sthApitaH kvApi dhAtrA
yasmin sAkShAtparamapuruSho dIvyati shrIsahAyaH || 1||

sauvarNAtmA maratakamayairvajravaiDhUryarUpaiH
nIlotkI ?NaiH? sphaTikaghaTitaiH padmarAgapraNItaiH |
nAnAratnAkRRitibhirakhilaissAnubhissambhRRitashrIH
sarvaisso.ayaM suragiririti pratyabhij~nAyate yaH || 2||

urvI ?gurvI? mudadhivasanAmudvahan bhUlalagnAm
uttu~NgAgrairuparishikharairullikhannUrdhvasImAm |
tiryagdivyAkRRitimahimatashChAdayan yo digantAn
viShNussAkShAda ?yamiti? janaistarkyate bhUvarAhaH || 3||

mandaspandAnilavivalitAtAmrabAlapravAla-
svairAsvAdapramadaviharatkokilAlApagarbhaiH |
sAndrachChAyaissarasakusumaissaurabhAkRRiShTabhRRi~NgaiH
sarvairvRRikShaissatataphalitairyaH sadA sambhRRitashrIH || 4||

svaiH pAdyArdhyaprabhRRiti dadataH syandamAnairmarandaiH
bhavyAmodaiH pavanagalitairarchayantaH prasUnaiH |
vRRintodvAntaiH pariNataphalairnityaklRRiptopahArAH
dhanyA vRRikShA ?yadupari? ramAvA samArAdhayanti || 5||