Prachanda Chandi Trishatiप्रचण्डचण्डीत्रिशती ప్రచణ్డచణ్డీత్రిశతీ ப்ரசண்டசண்டீத்ரிஶதீ ಪ್ರಚಣ್ಡಚಣ್ಡೀತ್ರಿಶತೀ પ્રચણ્ડચણ્ડીત્રિશતી প্রচণ্ডচণ্ডীত্রিশতী ପ୍ରଚଣ୍ଡଚଣ୍ଡୀତ୍ରିଶତୀ പ്രചണ്ഡചണ്ഡീത്രിശതീ

Stotram Info:

Author : Kavya Kanta Ganapathi Muni
Deity : Shakti > Chandika > Renuka > Chinnamasta
Source : Single
Stotram Type : Trishati Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Prachanda Chandi Trishati In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prachanda Chandi Trishati In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prachanda Chandi Trishati In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prachanda Chandi Trishati In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prachanda Chandi Trishati In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prachanda Chandi Trishati In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prachanda Chandi Trishati In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prachanda Chandi Trishati In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prachanda Chandi Trishati In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

prachaNDachaNDItrishatI

{|| prachaNDachaNDItrishatI ||}
prathamaM shatakam
prathamo mukulastabakaH
vajraM jambhabhidaH sarvasvaM nabhasaH |
vande vairisahaM vidyujjyotiraham || 1||

sA shaktirmarutAmIshAnasya tatA |
vyomAgAraramA sA devI paramA || 2||

sUkShmaM vyApimaho dRRishyaM vAridhare |
tattvaM te marutAM rAj~naH patnipare || 3||

dvAbhyAM tvaM vanitArUpAbhyAM lasasi |
ekA tatra shachI chaNDAchaNDyaparA || 4||

ekA kAntimatI bhartRRistalpasakhI |
anyA vIryavatI prAyo yuddhasakhI || 5||

ekA mohayate shakraM chandramukhI |
anyA bhIShayate shatrUnarkamukhI || 6||

ekasyAM taTito ramyA dIptikalA |
anyasyAM sutarAmugrA shaktikalA || 7||

ekasyAH sadRRishI saundarye na parA |
anyasyAstu samA vIrye nAstyaparA || 8||

ekA sa~ncharati svarge bhogavatI |
anyA bhAti nabhora~Nge yogavatI || 9||