Purushottama Sahasranama Stotramपुरुषोत्तमसहस्रनामस्तोत्रम् పురుషోత్తమసహస్రనామస్తోత్రమ్ புருஷோத்தமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ಪುರುಷೋತ್ತಮಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ પુરુષોત્તમસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ পুরুষোত্তমসহস্রনামস্তোত্রম্ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ പുരുഷോത്തമസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Vallabha Acharya
Deity : Maha Vishnu > Purushottama
Source : Single
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Purushottama Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Purushottama Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Purushottama Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Purushottama Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Purushottama Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Purushottama Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Purushottama Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Purushottama Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Purushottama Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIpuruShottamasahasranAmastotram

{|| shrIpuruShottamasahasranAmastotram ||}
purANapuruSho viShNuH puruShottama uchyate |
nAmnAM sahasraM vakShyAmi tasya bhAgavatoddhRRitam || 1||

yasya prasAdAdvAgIshAH prajeshA vibhavonnatAH |
kShudrA api bhavantyAshu shrIkRRiShNaM taM nato.asmyaham || 2||

anantA eva kRRiShNasya lIlA nAmapravartikAH |
uktA bhAgavate gUhAH prakaTA api kutrachit || 3||

atastAni pravakShyAmi nAmAni muravairiNaH |
sahasraM yaistu paThitaiH paThitaM syAchChukAmRRitam || 4||

kRRiShNanAmasahasrasya RRiShiragnirnirUpitaH |
gAyatrI cha tathA Chando devatA puruShottamaH || 5||

viniyogaH samasteShu puruShArtheShu vai mataH |
bIjaM bhaktapriyaH shaktiH satyavAguchyate hariH || 6||

bhaktoddharaNayatnastu mantro.atra paramo mataH |
avatAritabhaktAMshaH kIlakaM parikIrtitam || 7||

astraM sarvasamarthashcha govindaH kavachaM matam |
puruSho dhyAnamatroktaH siddhiH sharaNasaMsmRRitiH || 8||


1 prathamaskandhanAmAni adhikAralIlA
shrIkRRiShNaH sachchidAnando nityalIlAvinodakRRit |
sarvAgamavinodI cha lakShmIshaH puruShottamaH || 9||