Radha Krishna Sahasranama Stotram 2राधाकृष्णसहस्रनामस्तोत्रम् 2 రాధాకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమ్ 2 ராதாகஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 રાધાકૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ 2 রাধাকৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রম্ 2 ରାଧାକୃଷ୍ଣସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 2 രാധാകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് 2

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Radha | Maha Vishnu > Krishna
Source : Narada Puranam
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Radha Krishna Sahasranama Stotram 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Krishna Sahasranama Stotram 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Krishna Sahasranama Stotram 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Krishna Sahasranama Stotram 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Krishna Sahasranama Stotram 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Krishna Sahasranama Stotram 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Krishna Sahasranama Stotram 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Krishna Sahasranama Stotram 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Krishna Sahasranama Stotram 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAdhAkRRiShNasahasranAmastotram

{|| shrIrAdhAkRRiShNasahasranAmastotram ||}
sanatkumAra uvAcha -
kiM tvaM nArada jAnAsi pUrvajanmani yattvayA |
prAptaM bhagavataH sAkShAchChUlino yugalAtmakam || 1||

kRRiShNamantrarahasyaM cha smara vismRRitimAgatam |
sUta uvAcha -
ityukto nArado viprAH kumAreNa tu dhImatA || 2||

dhyAne vivedAshu chiraM charitaM pUrvajanmanaH |
tatashchiraM dhyAnaparo nArado bhagavatpriyaH || 3||

j~nAtvA sarvaM suvRRittAntaM suprasannAnano.abravIt |
bhagavansarvavRRittAntaH pUrvakalpasamudbhavaH || 4||

mama smRRitimanuprApto vinA yugalalambhanam ||

tachChrutvA vachanaM tasya nAradasya mahAtmanaH || 5||

sanatkumAro bhagavAn vyAjahAra yathAtatham |
sanatkumAra uvAcha -
shRRiNu vipra pravakShyAmi yasmi~njanmani shUlinaH || 6||

prAptaM kRRiShNarahasyaM vai sAvadhAno bhavAdhunA |
asmAtsArasvatAtkalpAtpUrvasminpa~nchaviMshake || 7||

kalpe tvaM kAshyapo jAto nArado nAma nAmataH |
tatraikadA tvaM kailAsaM prAptaH kRRiShNasya yoginaH || 8||

sampraShTuM paramaM tattvaM shivaM kailAsavAsinam |