Radha Stavanamराधास्तवनं गणेशकृतम् రాధాస్తవనం గణేశకృతమ్ ராதாஸ்தவநஂ கணேஶகதம் ರಾಧಾಸ್ತವನಂ ಗಣೇಶಕೃತಮ್ રાધાસ્તવનં ગણેશકૃતમ્ রাধাস্তবনং গণেশকৃতম্ ରାଧାସ୍ତଵନଂ ଗଣେଶକୃତମ୍ രാധാസ്തവനം ഗണേശകൃതമ്

Stotram Info:

Author : Ganesh
Deity : Shakti > Radha
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stavam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Radha Stavanam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stavanam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stavanam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stavanam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stavanam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stavanam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stavanam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stavanam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stavanam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAdhAstavanaM gaNeshakRRitam

{|| shrIrAdhAstavanaM gaNeshakRRitam ||}
shrigaNesha uvAcha |
tava pUjA jaganmAtarlokashikShAkarI shubhe|
brahmasvarUpA bhavatI kRRiShNavakShaHsthalasthitA || 1||

yatpAdapadmamatutalaM dhyAyante te sudurlabham |
surA brahmeshasheShAdyA munIndrAH sanakAdayaH || 2||

jivanmuktAshcha bhaktAshcha siddhendrAH kapilAdayaH |
tasya prANAbhidevi tvaM priyA prAnAdhikA parA || 3||

vAmA~NganirmitA rAdhA dakShiNA~Ngashcha mAdhavaH |
mahAlakShmIrjaganmAtA tava vAmA~NganirmitA || 4||

vasoH sarvanivAsasya prasUstvaM parameshvarI |
vedAnAM jagatAmeva mUlaprakRRitirIshvarI || 5||

sarvAH prakRRitikA mAtaH sRRiShTyAM cha tvadvibhUtayaH |
vishvAni kAryarUpANi tvaM cha kAraNarUpiNI || 6||

pralaye brahmaNaH pAte tannimeSho harerapi |
Adau rAdhAM samuchchArya pashchAt kRRiShNaM parAtparam || 7||

sa eva paNDito yogI golokaM yAti lIlayA |
vyatikrame mahApI brahmahatyAM labhed dhruvam || 8||

jagatAM bhavatI mAtA paramAtmA pitA hariH |
pitureva gururmAtA pUjyA vandyA paratparA || 9||

bhajate devamanyaM vA kRRiShNaM vA sarvakAraNam |