Radha Stotram 2 ( By Brahma )राधा स्तोत्रं ( ब्रह्मेशशेषादिकृतम् ) రాధా స్తోత్రం ( బ్రహ్మేశశేషాదికృతమ్ ) ராதா ஸ்தோத்ரஂ ( ப்ரஹ்மேஶஶேஷாதிகதம் ) ರಾಧಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಬ್ರಹ್ಮೇಶಶೇಷಾದಿಕೃತಮ್ ) રાધા સ્તોત્રં ( બ્રહ્મેશશેષાદિકૃતમ્ ) রাধা স্তোত্রং ( ব্রহ্মেশশেষাদিকৃতম্ ) ରାଧା ସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ବ୍ରହ୍ମେଶଶେଷାଦିକୃତମ୍ ) രാധാ സ്തോത്രം ( ബ്രഹ്മേശശേഷാദികൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Shakti > Radha
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Radha Stotram 2 ( By Brahma ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram 2 ( By Brahma ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram 2 ( By Brahma ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram 2 ( By Brahma ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram 2 ( By Brahma ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram 2 ( By Brahma ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram 2 ( By Brahma ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram 2 ( By Brahma ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram 2 ( By Brahma ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAdhAstotraM brahmeshasheShAdikRRitam

{|| shrIrAdhAstotraM brahmeshasheShAdikRRitam ||}
|| atha brahmeshasheShAdikRRitam shrIrAdhAstotram ||
ShaShTivarShasahasrANi divyAni parameshvari |
puShkare cha tapastaptaM puNyakShetre cha bhArate || 1 ||

tvatpAdapadmamadhuramadhulubdhena chetasA |
madhuvratena lobhena preritena mayA sati || 2 ||

tathApi na mayA labdhaM tvadpAdapadamIpsitam |
na dRRiShTamapi svapne.api jAtA vAgasharIriNI || 3 ||

vArAhe bhArate varShe puNye vRRindAvane vane |
siddhAshrame gaNeshasya pAdapadmaM cha drakShyasi || 4 ||

rAdhAmAdhavayordAsyaM kuto viShayiNastava |
nivartasva mahAbhAga parametat sudurlabham || 5 ||

iti shrutvA nivRRitto.ahaM kuto viShayiNastava |
nivartasva mahAbhAga parametat sudurlabham || 6 ||

shrImahAdeva uvAcha |
padmaiH padmArchitaM pAdapadmaM yasya sudurlabham |
dhyAyante dhyAnaniShTAshcha shashvad brahmAdayaH surAH || 7 ||

munayo manavashchaiva siddhAH santashcha yoginaH |
draShTuM naiva kShamAH svapne bhavatI tasya vakShasi || 8 ||

anata uvAcha |
vedAshcha vedamAtA cha purANAni cha suvrate |