Radha Stotram ( By Brahma )राधा स्तोत्रं ( ब्रह्म कृतम् ) రాధా స్తోత్రం ( బ్రహ్మ కృతమ్ ) ராதா ஸ்தோத்ரஂ ( ப்ரஹ்ம கதம் ) ರಾಧಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃತಮ್ ) રાધા સ્તોત્રં ( બ્રહ્મ કૃતમ્ ) রাধা স্তোত্রং ( ব্রহ্ম কৃতম্ ) ରାଧା ସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ବ୍ରହ୍ମ କୃତମ୍ ) രാധാ സ്തോത്രം ( ബ്രഹ്മ കൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Shakti > Radha
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Radha Stotram ( By Brahma ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Brahma ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Brahma ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Brahma ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Brahma ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Brahma ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Brahma ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Brahma ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Brahma ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAdhAstotraM brahmadevakRRitam

{|| shrIrAdhAstotraM brahmaNakRRitam ||}
brahmovAcha |
he mAtastvatpadAmbhojaM dRRiShTaM kRRiShNaprasAdataH || 1||

sudurlabhaM cha sarveShAM bhArate cha visheShataH |
ShaShTivarShasahastrANi tapastaptaM purA mayA || 2||

bhAskare puShkare tirthe kRRiShNasya paramAtmanaH |
AjagAma varaM dAtuM varadAtA hariH svayam || 3||

varaMvRRiNIShvetyukte cha svAbhiShTaM cha vRRitaM mudA |
rAdhikAcharaNAmhojaM sarveShAmapi durlabham || 4||

he guNAtita me snhIghramadhunaiva pradarshaya |
mayetyukto harirayamuvAcha mAM tapasvinam || 5||

darshAyiShyAmmi kAle cha vatsedAnIM ksameti cha |
na hIshvarAj~nA viphalA tena dRRiShTaM padAmbujam || 6||

sarveShAM vA~nchitaM mAtargoloke bhArate.adhunA |
sarvA devyaH prakRRityaMshA janyAH prAkRRitikA dhruvam || 7||

tvaM kRRiShNA~NgArdhasambhUtA tulyA kRRiShNena sarvataH |
shrIkRRiShNastvamayaM rAdhA vA harIH svayam || 8||

na hi vedeShu me dRRiShTa iti kena nirUpitam |
brahmANDAd bahirUrdhvaM cha goloko.asti yathAmbike || 9||

vaikuNThashachApyajanyashcha tvamajanyA tathAmbike |
yathA samastabrahmANDe shrIkRRiShNAMshAMsha jIvinaH || 10||