Radha Stotram ( By Ganesh )राधा स्तोत्रं ( गणेशकृतम् ) రాధా స్తోత్రం ( గణేశకృతమ్ ) ராதா ஸ்தோத்ரஂ ( கணேஶகதம் ) ರಾಧಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಗಣೇಶಕೃತಮ್ ) રાધા સ્તોત્રં ( ગણેશકૃતમ્ ) রাধা স্তোত্রং ( গণেশকৃতম্ ) ରାଧା ସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଗଣେଶକୃତମ୍ ) രാധാ സ്തോത്രം ( ഗണേശകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Ganesh
Deity : Shakti > Radha
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Radha Stotram ( By Ganesh ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Ganesh ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Ganesh ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Ganesh ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Ganesh ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Ganesh ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Ganesh ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Ganesh ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Ganesh ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAdhAstotraM gaNeshakRRitam

{|| shrIrAdhAstotraM gaNeshakRRitam ||}
shrIgaNesha uvAcha |
tava pUjA jaganmAtarlokashikShAkarI shubhe|
brahmasvarUpA bhavatI kRRiShNavakShaHsthalasthitA || 1||

yatpAdapadmamatutalaM dhyAyante te sudurlabham |
surA brahmeshasheShAdyA munIndrAH sanakAdayaH || 2||

jivanmuktAshcha bhaktAshcha siddhendrAH kapilAdayaH |
tasya prANAdhidevi tvaM priyA prANAdhikA parA || 3||

vAmA~NganirmitA rAdhA dakShiNA~Ngashcha mAdhavaH |
mahAlakShmIrjaganmAtA tava vAmA~NganirmitA || 4||

vasoH sarvanivAsasya prasUstvaM parameshvarI |
vedAnAM jagatAmeva mUlaprakRRitirIshvarI || 5||

sarvAH prAkRRitikA mAtaH sRRiShTyAM cha tvadvibhUtayaH |
vishvAni kAryarUpANi tvaM cha kAraNarUpiNI || 6||

pralaye brahmaNaH pAte tannimeSho harerapi |
Adau rAdhAM samuchchArya pashchAt kRRiShNaM parAtparam || 7||

sa eva paNDito yogI golokaM yAti lIlayA |
vyatikrame mahApI brahmahatyAM labhed dhruvam || 8||

jagatAM bhavatI mAtA paramAtmA pitA hariH |
pitureva gururmAtA pUjyA vandyA paratparA || 9||

bhajate devamanyaM vA kRRiShNaM vA sarvakAraNam |