Radha Stotram ( By Krishna )राधा स्तोत्रं ( श्रीकृष्णकृतम् ) రాధా స్తోత్రం ( శ్రీకృష్ణకృతమ్ ) ராதா ஸ்தோத்ரஂ ( ஶ்ரீகஷ்ணகதம் ) ರಾಧಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕೃತಮ್ ) રાધા સ્તોત્રં ( શ્રીકૃષ્ણકૃતમ્ ) রাধা স্তোত্রং ( শ্রীকৃষ্ণকৃতম্ ) ରାଧା ସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୃତମ୍ ) രാധാ സ്തോത്രം ( ശ്രീകൃഷ്ണകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Krishna
Deity : Shakti > Radha
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Radha Stotram ( By Krishna ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Krishna ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Krishna ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Krishna ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Krishna ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Krishna ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Krishna ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Krishna ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Stotram ( By Krishna ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAdhAstotraM shrIkRRiShNakRRitam

{|| shrIrAdhAstotraM shrIkRRiShNakRRitam ||}
shrIkRRiShNa uvAcha |
evameva priyo.ahaM te pramodashchaiva te mayi |
suvyaktamadya kApaTyavachanaM te varAnane || 1||

he kRRiShNa tvaM mama prANA jIvAtmeti cha saMtatam |
brUShe nityaM tu yat premNA sAmprataM tad gataM drutam || 2||

asmAkaM vachanaM satyaM yad vravImitI tad dhruvam |
pa~nchaprANAdhidevI tvaM rAdhA prANadhiketi me || 3||

shakto na rakShituM tvAM cha yAnti prANastvayA vinA |
vinAdhiShThAtRRidevIM cha ko vA kutra cha jIvati || 4||

mahAviShNoshcha mAtA tvaM mUlaprakRRitirIshvarI |
saguNA tvaM cha kalayA nirguNA svayameva tu || 5||

jyotIrUpA nirAkArA bhaktAnugrahavigrahA |
bhaktAnAM ruchivaichitryannAnAmUrtIshcha bibhramatI || 6||

mahAlakShmishcha vaikuNThe bhAratI cha satAM prasUH |
puNyakShetre bhArate cha satI tvaM pArvatI tathA || 7||

tulasI puNyarUpA cha ga~NgA bhuvanapAvanI |
brahmaloke cha sAvitrI kalayA tvaM vasundharA || 8||

goloke rAdhikA tvaM cha sarvagopAlakeshvarI |
tvayA vinAhaM nirjIvo hyashaktaH sarvakarmasu || 9||

shivaH shaktastvayA shaktyA shavAkArastvayA vinA |