Rahu Pancha Vimsathi Nama Stotramराहु पञ्च विंशतिनाम स्तोत्रम् రాహు పఞ్చ వింశతినామ స్తోత్రమ్ ராஹு பஞ்ச விஂஶதிநாம ஸ்தோத்ரம் ರಾಹು ಪಞ್ಚ ವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ રાહુ પઞ્ચ વિંશતિનામ સ્તોત્રમ્ রাহু পঞ্চ বিংশতিনাম স্তোত্রম্ ରାହୁ ପଞ୍ଚ ଵିଂଶତିନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ രാഹു പഞ്ച വിംശതിനാമ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Rahu
Source : Skanda Puranam
Stotram Type : Pancha Vimsathi Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rahu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Pancha Vimsathi Nama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

rAhupa~nchaviMshatinAmastotram

{|| rAhupa~nchaviMshatinAmastotram ||}
shrI gaNeshAya namaH |
rAhurdAnavamantrI cha siMhikAchittavandanaH |
ardhakAyaH sadAkrodhI chandrAdityavimardanaH || 1||

raudro rudrapriyo daityaH svarbhAnurbhAnubhItidaH |
graharAjaH sudhApAyI rAkAtithyabhilAShukaH || 2||

kAladRRiShTiH kAlarUpaH shrIkaNThahRRidayAshrayaH |
vidhuntudaH saiMhikeyo ghorarUpo mahAbalaH || 3||

grahapIDAkaro daMShTrI raktanetro mahodaraH |
pa~nchaviMshatinAmAni smRRitvA rAhuM sadA naraH || 4||

yaH paThenmahatI pIDA tasya nashyati kevalam |
ArogyaM putramatulAM shriyaM dhAnyaM pashUMstathA || 5||

dadAti rAhustasmai yaH paThate stotramuttamam |
satataM paThate yastu jIvedvarShashataM naraH || 6||

|| iti shrIskandapurANe rAhupa~nchaviMshatinAmastotraM sampUrNam ||

Encoded and Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated today
http://sanskritdocuments.org