Rahu Stotramराहुस्तोत्रम् రాహుస్తోత్రమ్ ராஹுஸ்தோத்ரம் ರಾಹುಸ್ತೋತ್ರಮ್ રાહુસ્તોત્રમ્ রাহুস্তোত্রম্ ରାହୁସ୍ତୋତ୍ରମ୍ രാഹുസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Rahu
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rahu Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

rAhustotram

{|| rAhustotram ||}
atha rAhustotraprArambhaH |
OM asya shrI rAhustotramahAmantrasya vAmadeva RRiShiH |
anuShTupchChandaH | rAhurdevatA |
rAhuprasAdasiddhyarthe jape viniyogaH |
kAshyapa uvAcha |
shRRiNvantu munayaH sarve rAhuprItikaraM stavam |
sarvarogaprashamanaM viShabhItiharaM param || 1||

sarvasampatkaraM chaiva guhyametadanuttamam |
AdareNa pravakShyAmi shrUyatAmavadhAnataH || 2||

rAhuH sUryaripushchaiva viShajvAlI bhayAnanaH |
sudhAMshuvairiH shyAmAtmA viShNuchakrAhito balI || 3||

bhujageshastIkShNadaMShTraH krUrakarmA grahAdhipaH |
dvAdashaitAni nAmAni nityaM yo niyataH paThet || 4||

japtvA tu pratimAM raMyAM sIsajAM mAShasusthitAm |
nIlairgandhAkShataiH puShpaiH bhaktyA sampUjya yatnataH || 5||

vidhinA vahnimAdAya dUrvAnnAjyAhutIH kramAt|
tanmantreNaiva juhuyAdyAvadaShTottaraM shatam || 6||

hutvaivaM bhaktimAn rAhuM prArthayedgrahanAyakam |
sarvApadvinivRRityarthaM prA~njaliH praNato naraH || 7\

rAho karALavadana ravichandrabhaya~Nkara |