Rama Ashtakam ( From Ananda Ramayana )रामाष्टकं ( श्रीमदानन्दरामायणे ) రామాష్టకం ( శ్రీమదానన్దరామాయణే ) ராமாஷ்டகஂ ( ஶ்ரீமதாநந்தராமாயணே ) ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ( ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದರಾಮಾಯಣೇ ) રામાષ્ટકં ( શ્રીમદાનન્દરામાયણે ) রামাষ্টকং ( শ্রীমদানন্দরামাযণে ) ରାମାଷ୍ଟକଂ ( ଶ୍ରୀମଦାନନ୍ଦରାମାଯଣେ ) രാമാഷ്ടകം ( ശ്രീമദാനന്ദരാമായണേ )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Ananda Ramayana
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Ashtakam ( From Ananda Ramayana ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( From Ananda Ramayana ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( From Ananda Ramayana ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( From Ananda Ramayana ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( From Ananda Ramayana ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( From Ananda Ramayana ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( From Ananda Ramayana ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( From Ananda Ramayana ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( From Ananda Ramayana ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Bombay Sisters - Ramashtakam ( Stothra Maala )
2gaana.com/.... Anjana Sowmya - Sugreevamitram Paramam - Sri Ramashtakam ( Bhaktitho Anjana Sowmya )
3gaana.com/.... Ritika Pandey - Sukreeva Mithram Ramashtakam ( cosmic chants various )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Bombay Sisters Stothra Maala Ramashtakam 12 ₹
2itunes.apple.com/.... Anjana Sowmya Bhaktitho Anjana Sowmya Sugreevamitram Paramam 12 ₹
3itunes.apple.com/.... Ritika Pandey Cosmic Chants Various Sukreeva MithramRamashtakam 12 ₹

Sample text lyrics in English:

rAmAShTakaM shrImadAnandarAmAyaNe

{|| rAmAShTakaM shrImadAnandarAmAyaNe ||}
|| atha rAmAShTakam ||
shrIshiva uvAcha |
sugrIvamitraM paramaM pavitraM sItAkalatraM navameghagAtram |
kAruNyapAtraM shatapatranetraM shrIrAmachandraM satataM namAmi ||116||1||

saMsArasAraM nigamaprachAraM dharmAvatAraM hRRitabhUmibhAram |
sadAvikAraM sukhasindhusAraM shrIrAmachadraM satataM namAmi ||117||2||

lakShmIvilAsaM jagatAM nivAsaM la~NkAvinAshaM bhuvanaprakAsham |
bhUdevavAsaM sharadinduhAsaM shrIrAmachandraM satataM namAmi ||118||3||

mandAramAlaM vachane rasAlaM guNairvishAlaM hatasaptatAlam |
kravyAdakAlaM suralokapAlaM shrIrAmachandraM satataM namAmi ||119||4||

vedAntagAnaM sakalaiH samAnaM hRRitArimAnaM tridashapradhAnam |
gajendrayAnaM vigatAvasAnaM shrIrAmachandraM satataM namAmi ||120||5||

shyAmAbhirAmaM nayanAbhirAmaM guNAbhirAmaM vachanAbhirAmam |
vishvapraNAmaM kRRitabhaktakAmaM shrIrAmachandraM satataM namAmi ||121||6||

lIlAsharIraM raNara~NgadhIraM vishvaikasAraM raghuvaMshahAram |
gambhIranAdaM jitasarvavAdaM shrIrAmachandraM satataM namAmi ||122||7||

khale kRRitAntaM svajane vinItaM sAmopagItaM manasA pratItam |
rAgeNa gItaM vachanAdatItaM shrIrAmachandraM satataM namAmi ||123||8||

shrIrAmachandrasya varAShTakaM tvAM mayeritaM devi manoharaM ye |
paThanti shRRiNvanti gRRiNanti bhaktyA te svIyakAmAn pralabhanti nityam ||124||9||