Rama Mangalasasanamराममङ्गलशासनम् రామమఙ్గలశాసనమ్ ராமமங்கலஶாஸநம் ರಾಮಮಙ್ಗಲಶಾಸನಮ್ રામમઙ્ગલશાસનમ્ রামমঙ্গলশাসনম্ ରାମମଙ୍ଗଲଶାସନମ୍ രാമമങ്ഗലശാസനമ്

Stotram Info:

Author : Varavaramuni Swami
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Single
Stotram Type : Mangalasasanam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Mangalasasanam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Mangalasasanam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Mangalasasanam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Mangalasasanam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Mangalasasanam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Mangalasasanam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Mangalasasanam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Mangalasasanam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Mangalasasanam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Sriiraama Mangalam"

Sample text lyrics in English:

shrIrAmama~NgalashAsanam

{|| shrIrAmama~NgalAshAsanam ||}
ma~NgalaM kaushalendrAya mahanIyaguNAbdhaye |
chakravartitanUjAya sArvabhaumAya ma~Ngalam || 1||

vedavedAntavedyAya meghashyAmalamUrtaye |
puMsAM mohanarUpAya puNyashlokAya ma~Ngalam || 2||

vishvAmitrAntara~NgAya mithilAnagarIpateH |
bhAgyAnAM paripAkAya bhavyarUpAya ma~Ngalam || 3||

pitRRibhaktAya satataM bhrAtRRibhiH saha sItayA |
nanditAkhilalokAya rAmabhadrAya ma~Ngalam || 4||

tyaktasAketavAsAya chitrakUTavihAriNe |
sevyAya sarvayaminAM dhIrodayAya ma~Ngalam || 5||

saumitriNA cha jAnakyA chApabANasidhAriNe |
saMsevyAya sadA bhaktyA svAmine mama ma~Ngalam || 6||

daNDakArAyavAsAya kharadUShaNashatrave |
gRRidhrarAjAya bhaktAya muktidAyAstu ma~Ngalam || 7||

sAdaraM shabarIdattaphalamUlAbhilAShiNe |
saulabhyaparipUrNAya sattvodriktAya ma~Ngalam || 8||

hanumatsamavetAya harIshAbhIShTadAyine |
bAlipramathAnAyAstu mahAdhIrAya ma~Ngalam || 9||

shrImate raghuvIrAya setUlla~Nghitasindhave |
jitarAkShasarAjAya raNadhIrAya ma~Ngalam || 10||