Rama Nama Sankirtanam ( Chanted in Ramakrishna Math )रामनाम सङ्कीर्तनम् రామనామ సఙ్కీర్తనమ్ ராமநாம ஸங்கீர்தநம் ರಾಮನಾಮ ಸಙ್ಕೀರ್ತನಮ್ રામનામ સઙ્કીર્તનમ્ রামনাম সঙ্কীর্তনম্ ରାମନାମ ସଙ୍କୀର୍ତନମ୍ രാമനാമ സങ്കീര്തനമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Nama Sankirtanam ( Chanted in Ramakrishna Math ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Nama Sankirtanam ( Chanted in Ramakrishna Math ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Nama Sankirtanam ( Chanted in Ramakrishna Math ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Nama Sankirtanam ( Chanted in Ramakrishna Math ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Nama Sankirtanam ( Chanted in Ramakrishna Math ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Nama Sankirtanam ( Chanted in Ramakrishna Math ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Nama Sankirtanam ( Chanted in Ramakrishna Math ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Nama Sankirtanam ( Chanted in Ramakrishna Math ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Nama Sankirtanam ( Chanted in Ramakrishna Math ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAmanAmasa~NkIrtanam

{|| shrIrAmanAmasa~NkIrtanam ||}
shrInAthe jAnakInAthe abhedaH paramAtmani |
tathApi mama sarvasvaH rAmaH kamalalochanaH ||

OM shrIrAmachandrAya namaH |
stavaH
varNAnAmarthasa~NghAnAM rasAnAM ChandasAmapi |
ma~NgalAnAM cha kartArau vande vANIvinAyakau || 1||

bhavAnIsha~Nkarau vande shraddhAvishvAsarUpiNau |
yAbhyAM vinA na pashyanti siddhA svAntaHsthamIshvaram || 2||

vande bodhamayaM nityaM guruM sha~NkararUpiNam |
yamAshrito hi vakro.api chandraH sarvatra vandyate || 3||

sItArAmaguNagrAmapuNyAraNyavihAriNau |
vande vishuddhavij~nAnau kavIshvarakapIshvarau || 4||

udbhavasthitisaMhArakAriNIM kleshahAriNIm |
sarvashreyaskarIM sItAM nato.ahaM rAmavallabhAm || 5||

yanmAyAvashavarti vishvamakhilaM brahmAdidevAsurAH
yatsattvAdamRRiShaiva bhAti sakalaM rajjau yathAherbhramaH |
yatpAdaplavameva bhAti hi bhavAmbhodhestitIrShAvatAM
vande.ahaM tamasheShakAraNaparaM rAmAkhyamIshaM harim || 6||

prasannatAM yA na gatAbhiShekatastathA na mamlau vanavAsaduHkhataH |
mukhAmbujashrIraghunandanasya me sadAstu sA ma~njulama~NgalapradA || 7||