Rama Pratah Smaranamरामप्रातःस्मरनम् రామప్రాతఃస్మరనమ్ ராமப்ராதஃஸ்மரநம் ರಾಮಪ್ರಾತಃಸ್ಮರನಮ್ રામપ્રાતઃસ્મરનમ્ রামপ্রাতঃস্মরনম্ ରାମପ୍ରାତଃସ୍ମରନମ୍ രാമപ്രാതഃസ്മരനമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Pratah Smaranam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Pratah Smaranam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Pratah Smaranam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Pratah Smaranam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Pratah Smaranam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Pratah Smaranam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Pratah Smaranam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Pratah Smaranam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Pratah Smaranam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Pratah Smaranam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…
2 : Meaning In English (source 2) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Soma Singh - Ram Pratha Sumiran ( Prataha Sumiran )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAmaprAtaHsmaranam

{|| shrIrAmaprAtaHsmaranam ||}
prAtaH smarAmi raghunAthamukhAravindaM
mandasmitaM madhurabhAShi vishAlabhAlam |
karNAvalambichalakuNDalashobhigaNDaM
karNAntadIrghanayanaM nayanAbhirAmam || 1||

prAtarbhajAmi raghunAthakarAravindaM
rakShogaNAya bhayadaM varadaM nijebhyaH |
yadrAjasaMsadi vibhajya maheshachApaM
sItAkaragrahaNama~NgalamApa sadyaH || 2||

prAtarnamAmi raghunAthapadAravindaM
vajrA~NkushAdishubharekhi sukhAvahaM me |
yogIndramAnasamadhuvratasevyamAnaM
shApApahaM sapadi gautamadharmapatnyAH || 3||

prAtarvadAmi vachasA raghunAtha nAma
vAgdoShahAri sakalaM shamalaM nihanti |
yatpArvatI svapatinA saha bhoktukAmA
prItyA sahasraharinAmasamaM jajApa || 4||

prAtaH shraye shrutinutAM raghunAthamUrtiM
nIlAmbujotpalasitetararatnanIlAm |
AmuktamauktikavisheShavibhUShaNADhyAM
dhyeyAM samastamunibhirjanamuktihetum || 5||