Rama Stotram ( By Indra )रामस्तोत्रं ( इन्द्रकृतं ) రామస్తోత్రం ( ఇన్ద్రకృతం ) ராமஸ்தோத்ரஂ ( இந்த்ரகதஂ ) ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಇನ್ದ್ರಕೃತಂ ) રામસ્તોત્રં ( ઇન્દ્રકૃતં ) রামস্তোত্রং ( ইন্দ্রকৃতং ) ରାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଇନ୍ଦ୍ରକୃତଂ ) രാമസ്തോത്രം ( ഇന്ദ്രകൃതം )

Stotram Info:

Author : Indra
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Adhyatma Ramayanam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Stotram ( By Indra ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Indra ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Indra ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Indra ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Indra ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Indra ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Indra ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Indra ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Indra ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…
2 : Meaning In English (source 2) | celextel.org/stotras/vishnu/rama…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Sriiramastotram"

Sample text lyrics in English:

indrakRRitaM rAmastotram

{|| indrakRRitaM rAmastotram ||}
indra uvAcha
bhaje.ahaM sadA rAmamindIvarAbhaM bhavAraNyadAvAnalAbhAbhidhAnam |
bhavAnIhRRidA bhAvitAnandarUpaM bhavAbhAvahetuM bhavAdiprapannam || 1||

surAnIkaduHkhaughanAshaikahetuM narAkAradehaM nirAkAramIDyam |
pareshaM parAnandarUpaM vareNyaM hariM rAmamIshaM bhaje bhAranAsham || 2||

prapannAkhilAnandadohaM prapannaM prapannArtiniHsheShanAshAbhidhAnam |
tapoyogayogIshabhAvAbhibhAvyaM kapIshAdimitraM bhaje rAmamitram || 3||

sadA bhogabhAjAM sudUre vibhAntaM sadA yogabhAjAmadUre vibhAntam |
chidAnandakandaM sadA rAghaveshaM videhAtmajAnandarUpaM prapadye || 4||

mahAyogamAyAvisheShAnuyukto vibhAsIsha lIlAnarAkAravRRittiH |
tvadAnandalIlAkathApUrNakarNAH sadAnandarUpA bhavantIha loke || 5||

ahaM mAnapAnAbhimattapramatto na vedAkhileshAbhimAnAbhimAnaH |
idAnIM bhavatpAdapadmaprasAdAttrilokAdhipatyAbhimAno vinaShTaH || 6||

sphuradratnakeyUrahArAbhirAmaM dharAbhArabhUtAsurAnIkadAvam |
sharachchandravaktraM lasatpadmanetraM durAvArapAraM bhaje rAghavesham || 7||

surAdhIshanIlAbhranIlA~NgakAntiM virAdhAdirakShovadhAllokashAntim |
kirITAdishobhaM purArAtilAbhaM bhaje rAmachandraM raghUNAmadhIsham || 8||

lasachchandrakoTiprakAshAdipIThe samAsInama~Nke samAdhAya sItAm |
sphuraddhemavarNAM taDitpu~njabhAsAM bhaje rAmachandraM nivRRittArtitandram || 9||

|| iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDe trayodashasarge